Droge voeten, blije vogels

Zee- en rivierdijken beschermen Nederland tegen water. Om hun functie goed te blijven vervullen, worden ze verstevigd en aangepast. Hiervoor is het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma opgezet door de Rijksoverheid. Ook dijken in Friesland worden aangepakt. Over een lengte van 13 kilometer verstevigt Heijmans de Waddenzeedijk tussen Zwarte Haan, Holwerd en Wierum op een manier waar mens en natuur van profiteren.

 • Friesland
 • 2016
 • 12 miljoen
 • Wetterskip Fryslân

Vijf keer bijzonder

 1. Superlijm

  Superlijm

  De bestaande dijkbekleding wordt verbeterd met een verlijmde steenslag: Elastocoast. Het materiaal wordt ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde productie-installatie. Elastocoast bestaat uit kleine breukstenen met een doorsnede van maximaal 4 cm die gemengd worden met een soort twee componentenlijm.

  Tags

 2. Kustvogels profiteren

  Kustvogels profiteren

  Elastocoast bevat een hoog percentage holle ruimtes, wat ervoor zorgt dat de energie van golven die tegen de dijk slaan wordt geabsorbeerd en zogenoemde golfoploop op het talud remt. Het materiaal vormt een perfecte ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van de Waddenzeedijk.

 3. Snelheid geboden

  Het Wetterskip koos voor het innovatieve materiaal, omdat het over de bestaande asfaltlaag aangebracht wordt. De asfaltlaag hoeft dan niet verwijderd te worden, wat tijd en geld bespaart. Het werk wordt in een relatief korte periode tussen de stormseizoenen uitgevoerd. Elastocoast moet binnen 25 minuten na het samenstellen aangebracht worden op de dijk.

 4. Grote en kleine stenen

  Grote en kleine stenen

  De Waddenzeedijk tussen Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is opgedeeld in 4 secties. Afhankelijk van de dijkstevigheid wordt op sommige delen alleen Elastocoast aangebracht, terwijl in andere secties grote breukstenen (tussen 10 en 60 kg) worden neergelegd of een combinatie van beide. De dikte van de laag Elastocoast is per sectie afhankelijk en varieert tussen de 20 en 60 cm.

 5. Droog en duurzaam

  Het materiaal verzwaart en verstevigt de dijk en is als vanzelfsprekend bestand tegen water. Echter, om de stenen te mengen met twee componentenlijm moeten ze droog en stofvrij zijn. Het is de eerste keer in Nederland dat Elastocoast op zo’n grote schaal wordt toegepast.

In beeld

Waddenzeedijk
Waddenzeedijk
Waddenzeedijk Kijk op de dijk