Renoveren met de bewoners in huis

Het Valeriuskwartier in Leeuwarden bestaat uit zes gebouwen met ieder 24 appartementen die zowel aan de binnen- als buitenzijde worden gerenoveerd terwijl de bewoners in huis blijven. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste twee gebouwen worden begin 2015 opgeleverd, de voorbereidingen voor de volgende twee zijn gestart en de laatste twee worden in 2016 aangepakt.

 • Leeuwarden
 • 2014-2015
 • 2 miljoen (eerste fase)
 • Elkien

Vijf keer bijzonder

 1. Geen hak- of breekwerk

  Geen hak- of breekwerk

  De bestaande tien meter lange galerijplaten worden verwijderd door ze met een rijdende diamantzaag van het gebouw af te zagen. Hierdoor worden de balkons in zijn geheel en in één stuk verwijderd. Doordat er geen hak- of breekwerk aan te pas komt wordt beschadiging aan de flat, zowel binnen als buiten, voorkomen.

 2. Verbouwen in bewoonde staat

  Verbouwen in bewoonde staat

  Zowel de binnen- als de buitenrenovatie wordt in bewoonde staat uitgevoerd. In totaal zal de binnenrenovatie binnen tien werkdagen plaatsvinden, waarbij de keuken, badkamer en toilet gefaseerd worden uitgevoerd. Om de hinder voor de bewoners tot een minimum te beperken.

 3. In samenspraak met de bewoners

  Er zijn gesprekken gevoerd met de bewoners om de op voorhand gemaakte planning te bespreken. De definitieve aanvang en periode is samen met de bewoners bepaald.

  Tags

 4. Lichtgewicht balkons

  Lichtgewicht balkons

  Na het verwijderen van de bestaande balkons worden lichtgewicht balkons terug geplaatst. Deze balkons worden door middel van een staalconstructie aan de gevel opgehangen, zonder ondersteuning naar de grond.

 5. Asbestsanering

  Vooraf is door de opdrachtgever een asbestinventarisatie gemaakt, de daaruit voortkomende sanering is door Heijmans uitgevoerd met in achtneming van alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen en wetgeving.