Vies water efficiënter reinigen

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht, die per dag 75 miljoen liter afvalwater schoonmaakt, is een verouderde installatie. Onderdelen zijn versleten en aan vervanging toe en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de normen. Daarom gaan Heijmans en GMB voor het waterschap de installatie vernieuwen.

 • Utrecht
 • 2016-2029
 • 120 miljoen
 • De Stichtse Rijnlanden

Vijf keer bijzonder

 1. Verouderde installatie

  Verouderde installatie

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat de nieuwe zuiveringsinstallatie bouwen vanwege strengere normen die in de toekomst worden gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd water en omdat de huidige installatie verouderd is.

 2. Schoon en zuinig

  Schoon en zuinig

  De nieuwe installatie verwijdert straks tweemaal zoveel stikstof en fosfaat en is daarbij maar liefst 30% zuiniger in het energieverbruik. Na inbedrijfstelling wordt de bestaande installatie stopgezet.

 3. Nereda-technologie

  De zuiveringsinstallatie gaat werken met de Nereda-technologie: het water wordt gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor zijn het rioolslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk naar de bodem. Heijmans paste deze techniek eerder al toe bij een project van het hoogheemraadschap.

 4. Ruimte besparen

  Ruimte besparen

  De nieuwe installatie wordt naast de verouderde installatie gebouwd en wordt een stuk kleiner. Dat komt onder andere door de toepassing van de Nereda-technologie: er zijn daarbij geen grote nabezinktanks meer nodig, wat veel ruimte scheelt.

 5. DBM-contract

  Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de RWZI. Het DBM-contract (design build maintain) heeft een waarde van meer dan € 120 miljoen. Het Heijmans aandeel in de combinatie is twee derde en dat van GMB een derde.

In beeld

Nereda
Nereda
Nereda Zo werkt de techniek