Pensioenbeheer vanuit één locatie

PGGM verleent diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers. Om de continuïteit van bedrijfsprocessen te borgen verricht Heijmans zowel het bouwkundig onderhoud als het onderhoud aan alle werktuigbouwkundige installaties.

 • Zeist
 • 2010-2015
 • -
 • PGGM

Vijf keer bijzonder

 1. Centrale huisvesting

  Centrale huisvesting

  Het bestaande hoofdkantoor is in 2010 uitgebreid met circa 50.000 m2 aan kantoor, facilitaire ruimten en een 3-laagse ondergrondse parkeergarage voor 1.000 auto’s. Dit om medewerkers van vier kantoren in Zeist centraal te huisvesten in één kantoor.

 2. Van nieuwbouw naar integraal onderhoud

  Van nieuwbouw naar integraal onderhoud

  Na de realisatie van alle werktuigbouwkundige installaties is een vijfjarig preventief en correctief onderhoudscontract voor alle W-installaties gestart. Sinds twee jaar is hier het bouwkundig onderhoud aan toegevoegd, dit mede op basis van kwaliteitsbeoordelingen.

 3. Energiebesparend door warmteopslag

  De installaties zijn zeer energiezuinig. Dit komt onder meer terug in warmte-koude opslag waardoor het gebouw het gehele jaar door op de juiste temperatuur blijft. Een bron slaat in de zomer warme lucht op om daarmee in de koude maanden ruimtes te verwarmen. In de winter gaat het precies andersom.

 4. Kennis over de klant

  Kennis over de klant

  Door middel van de zogenaamde FMECA (failure mode, effects and criticality analysis) methodiek is een kwalitatief onderbouwd onderhoudsplan tot stand gekomen. In deze risicoanalyse zijn prestatienormen en faalvormen ondervangen op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever.

 5. Presteren op een afgesproken niveau

  Binnen het installatietechnisch en bouwkundig onderhoud liggen prestaties voor beheer en onderhoud vast. De invulling van het prestatiecontract is gebaseerd op de beschikbaarheids- en temperatuurseisen binnen geselecteerde referentieruimten.

PGGM
PGGM
PGGM en het nieuwe werken