De Goudse rups

Bij de A12 wordt een parallelstructuur gerealiseerd die een belangrijke impuls geeft aan de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Gouda. Naast verkeersveiligheid moet de autonome groei tot 2030 opgevangen worden. De aanpak omvat twee trajecten: de Extra Gouwe Kruising en de Moordrechtboog. Naast ontwerp en realisatie zijn beheer en onderhoud deel van dit project.

 • Gouda
 • 2014-2016
 • 65 miljoen
 • Provincie Zuid-Holland

Vijf keer bijzonder

 1. Brug beweegt over de Gouwe

  Brug beweegt over de Gouwe

  Er is gekozen voor een 500 meter lange, 10 meter hoge brug, met daarin een beweegbaar deel, een basculebrug. Dit is één van de acht kunstwerken, waarbinnen ook viaducten en tunnels worden aangelegd, zoals een onderdoorgang van de provinciale weg onder de A12 door.

 2. Zorg voor grondwater

  Zorg voor grondwater

  Bij ophogingen beschermt Heijmans de Berg-Ambachtleiding (doorsnee 1,5 meter) aan weerszijden met paalmatrassen. Daar overheen wordt een geo-grid gelegd, een kunststof net dat de krachten verdeelt. Dat maakt de ophogingen star, zodat de waterleiding niet beschadigt.

 3. Ontwerpen om te onderhouden

  Heijmans richt zich op waardecreatie over de gehele levenscyclus van de parallelstructuur, ook na realisatie. En is verantwoordelijk voor meerjarig onderhoud. Niet de laagste bouwkosten, maar het totaalplaatje van de hele levensduur bepalen dus welke keuzes in de ontwerpfase worden gemaakt.

 4. Bouwen als een rups

  Bouwen als een rups

  Het grote kunstwerk over de Gouwe wordt bovenlangs gebouwd, door van ligger naar ligger te kruipen. Telkens als er een deel van het dek klaar is, wordt er een stuk opgeschoven en beginnen we aan het volgende. Hierdoor wordt verkeershinder tot een minimum beperkt.

 5. Zorg voor de omgeving

  Zorg voor de omgeving is een belangrijk aandachtspunt voor de provincie Zuid-Holland. Dit komt tot uiting tijdens het uitvoeringsproces maar ook in het eindresultaat. Zo worden grotere kolken geplaatst waardoor minder vaak afval verwijderd hoeft te worden en zetten we duurzame verlichting en asfalt in waardoor minder vaak onderhoud nodig is.

Inhijsen brugdek
Inhijsen brugdek
Inhijsen brugdek Over de Gouwe