Waarderpolder beter bereikbaar

De Oudeweg in Haarlem is een drukke weg met zowel doorgaand als bestemmingsverkeer. De toegenomen verkeersdrukte zorgt tijdens de spits voor een continue verkeersstroom. Invoegen vanuit een zijweg en oversteken per fiets of te voet zijn daardoor moeilijk en onveilig. In opdracht van de Gemeente Haarlem deelt Heijmans de weg opnieuw in en worden verkeersmaatregelen toegepast.

 • Haarlem
 • 2015-2016
 • 1,2 miljoen
 • Gemeente Haarlem

Vijf keer bijzonder

 1. Slimme fasering

  Slimme fasering

  Werken zonder overlast is niet mogelijk, maar door de aard, omvang en duur te beperken, houden we de overlast voor de omgeving minimaal. Dankzij de duidelijke fasering van de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar.

 2. Eenrichtingsverkeer

  Eenrichtingsverkeer

  Gedurende de werkzaamheden aan de Oudeweg wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Zo kan het werk sneller uitgevoerd worden en is de bereikbaarheid voor de omgeving gegarandeerd. Door het in stand houden van de verkeersstroom richting het centrum kunnen de plantenbakken op de Amsterdamsevaart blijven staan.

 3. Omgevingsmanagement

  Er is volop contact met de omgeving tijdens de werkzaamheden. Zo is er één op één contact met de ondernemers aan de Oudeweg en worden de werkzaamheden in samenspraak met de ondernemersvereniging uitgevoerd. Omwonenden worden via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven tijdig geïnformeerd. Zo voorkomen we verrassingen.

 4. Fietsveiligheid

  Fietsveiligheid

  De fietsoversteekplaatsen bij de zijwegen waar geen verkeerslichten komen te staan, worden verhoogd aangebracht en vergroten zo de verkeersveiligheid. De verkeerssituatie ter hoogte van de Kwit-Fit wordt overzichtelijker door een nieuwe indeling.

 5. Om de stad

  De gemeente werkt met verschillende partners aan een uitgebreid pakket van bereikbaarheids- en leefbaarheidsmaatregelen aan de noordoostzijde van de stad. Belangrijk doel van de ingrepen is het verkeer om, in plaats van door de stad te leiden.

In beeld