Leiden beter bereikbaar

Om de doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan en de bereikbaarheid van het Bio Science Park (OBSP) in Leiden te verbeteren, wordt een ongelijkvloerse kruising aangelegd op het kruispunt Plesmanlaan – Haagse Schouwweg. Ook worden aansluitende wegen en nabijgelegen kruispunten van en naar de A44 aangepast. De nieuwe ontsluiting vormt een belangrijke voorwaarde om de gebiedsontwikkeling op het Bio Science Park te starten.

 • Leiden
 • 2015-2016
 • 25 miljoen
 • Gemeente Leiden

Vijf keer bijzonder

 1. Design & Construct

  Design & Construct

  Heijmans is verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van de verkeerskundige, civieltechnische, stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten, de ondergrondse infrastructuur en de realisatie van de verleggingen. Door de integrale aanpak duurt de uitvoering korter en is er minder overlast voor de omgeving.

  Tags

 2. Ongelijkvloerse kruising

  Ongelijkvloerse kruising

  Op het kruispunt Plesmanlaan – Haagse Schouwweg komt een ongelijkvloerse kruising met een extra ontsluiting naar het Bio Science Park. Zo kan de Plesmanlaan vanaf 2016 meer verkeer verwerken en hebben verschillende verkeerstromen minder hinder van elkaar. De Plesmanlaan wordt onderdeel van de toekomstige binnen- en buitenring rond Leiden.

 3. EMVI

  Bijzonder voor de gemeentelijke infra is de dialoogfase die voorafging aan deze gunning, waarbij de gemeente en Heijmans in een open samenwerking het ontwerp hebben vormgegeven. Beeldkwaliteit en inpassing in de omgeving waren daarbij belangrijke aspecten. De opdracht is aan Heijmans gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

  Tags

 4. Logisch ontwerp

  Logisch ontwerp

  Heijmans scoorde met een doordacht verkeerskundig ontwerp dat een logische routekeuze voor de weggebruiker centraal stelt. De realisatie van een ongelijkvloerse kruising en twee onderdoorgangen voor fietsers levert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast biedt de overzichtelijkheid van de verkeersoplossing ook ruimte voor groen.

 5. Integrale aanpak

  De opdracht heeft een bijzonder karakter; het is de eerste opdracht in Leiden waarbij, naast het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, ook de verlegging van kabels en leidingen in één contract gegund wordt. Dit betekent dat Heijmans verdergaande regie op het gehele uitvoeringsproces voert, waardoor er tijdens de uitvoering een grotere mate van efficiency wordt behaald.

  Tags

In beeld

Timelapse
Timelapse
Timelapse OBSP in 1 minuut