De klimaatneutrale weg

De N381 is een belangrijke weg voor het verkeer richting Zuidoost Friesland. Vanaf de Drentse grens bij Oude Willem tot Venekoten krijgt het 8,5 km lange traject een nieuwe asfalt deklaag en wordt de weg verbreed waardoor de weg overzichtelijker wordt. Daarnaast wordt er een fietstunnel, huifkartunnel, viaduct en een onderdoorgang gerealiseerd.

 • Venekoten – Drentse grens
 • 2014-2015
 • 10 miljoen
 • Provincie Fryslân

Vijf keer bijzonder

 1. Klimaatneutrale realisatie

  Klimaatneutrale realisatie

  De N381 wordt klimaatneutraal aangelegd door een keur aan maatregelen te nemen waardoor CO2-emissie wordt gereduceerd. De CO2-emissie die niet voorkomen kan worden wordt in zijn geheel gecompenseerd. Door het bouwproces aan te sturen vanuit een lokaal leegstaand kantoor, wordt 20% op energieverbruik bespaard ten opzichte van het inzetten van een keet op een braakliggend terrein.

  Tags

 2. Snelle doorlooptijd

  Snelle doorlooptijd

  Belangrijke punten voor de Provincie Fryslân bij aanbesteding waren het beperkt aantal afsluitingen van de N381 en de doorlooptijd van de realisatie. Door een minimum van zes afsluitingen plaats te laten vinden in een aantal weekenden, waarvan een aantal een algehele afsluiting bevatten en andere een enkele baan, werd een hoge EMVI score toegekend aan onze aanbieding.

 3. Delen, delen en nog eens delen

  Vanaf het eerste moment zijn de keuzes in het ontwerp en verificatieplan gedeeld met de opdrachtgever. Hierdoor zijn we snel tot overeenstemming gekomen en is er vroegtijdig een definitief ontwerp afgerond. Daarnaast hebben we risico’s ten aanzien van nutsbedrijven tot een minimum weten te beperken.

 4. Integrale aanpak

  Integrale aanpak

  Al vanaf de ontwerpfase werken Heijmans disciplines samen. Ieder levert vanuit de eigen expertise een bijdrage aan reconstructie of verbreding van de rijbanen, fietstunnels, onderdoorgang en viaduct.

 5. In gesprek

  De omgeving (bedrijven en bewoners) wordt vroegtijdig betrokken bij het project, ze worden geïnformeerd over de werkzaamheden, ze denken mee en daarnaast worden de omgevingsbelangen meegenomen in de keuzes die worden gemaakt.

  Tags

In beeld