Verbindt west en oost in Noord-Holland

De N23 Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost- West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23. Het 42 kilometer lange tracé loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. De opwaardering van het tracé verbetert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio.

 • Alkmaar - Enkhuizen
 • 2014 -2018
 • 200 miljoen
 • Provincie Noord-Holland

Vijf keer bijzonder

 1. Meeste waarde

  Meeste waarde

  Heijmans verwierf de opdracht in een Best Value Procurement (BVP) procedure. Het uitgangspunt is: de meeste waarde voor je geld. BVP biedt aanbieders de kans om hun expertise maximaal te laten zien en zo onderscheidend vermogen te creëren. Bij dit project gaat het daarbij om risicobeheersing, omgevingsmanagement en hinderbeperking.

 2. Veilig en snel van A naar B

  Veilig en snel van A naar B

  De nieuwe N23 Westfrisiaweg verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen.

  Tags

 3. Zorg voor de natuur

  Bij de opwaardering worden zo veel mogelijk bestaande wegen gebruikt, om natuur en milieu optimaal te ontzien. Daarnaast worden compenserende maatregelen genomen. Denk aan ecoduikers of duikers met een loopplank, maar ook aan natuurvriendelijke oevers en ruime bermsloten en greppels.

 4. Efficiënt en omgevingsbewust bouwen

  Efficiënt en omgevingsbewust bouwen

  Dankzij een slimme fasering en planning wordt de doorstroming tijdens de bouwperiode gewaarborgd en hinder voor de omgeving beperkt. Samen met een gedegen kansen/risicodossier en de toepassing van BIM ontstaat zo een totaalaanpak voor een efficiënte, veilige en omgevingsbewuste realisatie.

  Tags

 5. Integrale aanpak

  Al vanaf de ontwerpfase werken Heijmans disciplines samen. Ieder levert vanuit de eigen expertise een bijdrage aan reconstructie of verbreding van de rij- en parallelwegen, aanleg van ongelijkvloerse kruisingen, rotondes en kunstwerken, fietsonderdoorgangen, bruggen voor voetgangers en geluidsmaatregelen.

  Tags

Hoogkarspel
Hoogkarspel
Hoogkarspel Funderen tunnelbak