Van vliegen naar wonen

Soldaat van Oranje, een van de meest bezochte musicals vindt plaats op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Een paar meter verderop ontmantelt Heijmans grote delen van het terrein. Het is de eerste stap in de transformatie van het voormalig Marinevliegkamp naar een duurzaam woon-, werk-, en recreatiegebied.

 • Katwijk (ZH)
 • 2014-2018
 • 8,5 miljoen
 • Rijksvastgoedbedrijf

Vijf keer bijzonder

 1. Integraal werken

  Integraal werken

  Naast het ‘opruimen’ van landingsbanen, overige infrastructuur en gebouwen, worden er grootschalige saneringen uitgevoerd en wordt het terrein ontdaan van niet gesprongen explosieven. Kabels en leidingen worden gerooid en bouwwegen en watergangen aangelegd.

  Tags

 2. Munitie en gevechtsvliegtuigen

  Munitie en gevechtsvliegtuigen

  Het voormalig Marinevliegkamp kent een lange geschiedenis die kort voor de Duitse invasie in mei 1940 begon. Niet gek dat hierdoor verschillende archeologische vondsten zijn gedaan. Diverse bunkers, vormen van munitie, geweren en onderdelen van een gevechtsvliegtuig zijn gevonden. Er zijn ook vondsten gedaan uit de Romeinse tijd.

 3. Optimaal gebruik

  Heijmans heeft vier jaar de tijd om het voormalig Marinevliegkamp van 250 hectare groot te ontmantelen. Dit resulteert in minder intensieve transportbewegingen en daarmee minder hinder voor de omgeving.

 4. Marktkoopman

  Marktkoopman

  Het project biedt strategische en ruimtelijke voordelen om het terrein optimaal te benutten. Tijdens de werkzaamheden komt zo’n 70.000m3 zand, 80.000 ton betongranulaat, 80.000 ton funderingsmateriaal en 120.000 ton asfalt vrij. Materialen die hergebruikt kunnen worden op andere projecten.

 5. Flora en Fauna

  Flora en fauna vormen een rode draad door het project. Orchideeën zijn opgespoord en verplaatst en diverse vogelsoorten zoals de buizerd en ransuil worden beschermd. In de vroege ochtend krijgen medewerkers regelmatig bezoek van vossen en reeën.

  Tags

In beeld

Vliegbasis Valkenburg
Vliegbasis Valkenburg
Vliegbasis Valkenburg Vanuit de lucht