Al doende leren

Een levend kenniscentrum van de 21e eeuw dat bijdraagt aan de economische en maatschappelijke profilering van de regio. Dat was de doelstelling van Leerpark. Leerpark investeert in de jeugd door beroepspraktijk gedreven leren. Deze nieuwe stadswijk van maar liefst 120.000 m2 wordt gedomineerd door 8.000 studenten. De partners zijn er in geslaagd om met een pandsgewijze aanpak een prettige maat en schaal te creëren.

 • Dordrecht
 • 2003 -2015
 • circa 130 miljoen
 • Coöperatie Ontwikkeling Leerpark

Vijf keer bijzonder

 1. Maatschappelijk vooruit

  Maatschappelijk vooruit

  Al snel bleek waarom het Leerpark er moest komen. Buiten de harde eisen was de maatschappelijke kant minstens zo belangrijk: grote leerfabrieken, met slechte resultaten en uitval maken plaats voor competentiegericht onderwijs binnen een duurzame en gevarieerde stadswijk.

 2. Dwarsverbanden

  Dwarsverbanden

  Geen afzonderlijke instituten waar kennis, ervaring en faciliteiten op zichzelf staan, maar dwarsverbanden die onderscheidende prestaties opleveren. De combinatie van scholen met het bedrijfsleven zorgt voor aansluiting met de arbeidsmarkt en daar profiteren zowel de studenten als de bedrijven van.

 3. Fasering

  Belangrijke uitdagingen zaten in de fasering van het project. Omdat realisatie van het Leerpark in een al grotendeels gebouwd gebied plaatsvond, kon de ene school pas worden gesloopt bij oplevering van de nieuwe.

  Tags

 4. Gezamenlijk optrekken

  Gezamenlijk optrekken

  Het betrekken van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling was van groot belang. Hoe konden zij zich thuis gaan voelen op het Leerpark? Wat hadden de scholen hen te bieden en andersom? De ultieme samenwerkingsvorm is gevonden in de bouw van de Duurzaamheidsfabriek.

  Tags

 5. Intiem

  Ondanks het enorme volume zorgt de pandsgewijze verkaveling voor een solide identiteit van alle gebouwen en de menselijke maat in het gebied. De vernieuwende architectuur is te vinden in onder meer gesloten bouwblokken in combinatie met een sterke openbare ruimte.

In beeld