130 keer goed luisteren

Kentalis is een landelijke organisatie en al 225 jaar specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak (taalontwikkelingsstoornis). Heijmans verzorgt het onderhoud aan 130 panden van Kentalis.

 • 130 locaties
 • 2015-2019
 • 400.000
 • Koninklijke Kentalis

Vijf keer bijzonder

 1. 130 panden onderhouden

  130 panden onderhouden

  Heijmans verzorgt zowel het elektrotechnisch als werktuigbouwkundige onderhoud aan 130 panden verspreid door Nederland. 4.600 medewerkers en zo’n 28.000 leerlingen en cliënten maken gebruik van de faciliteiten.

  Tags

 2. Continuïteit

  Continuïteit

  Zowel het preventief onderhoud, de tweedelijns storingsopvolging als kleine vervangingen worden uitgevoerd. Zo dragen de werkzaamheden bij aan de continuïteit van Kentalis’ dienstverlening.

 3. Werken buiten kantooruren

  Onderhoudswerkzaamheden worden veelal buiten les-en kantooruren uitgevoerd zodat overlast voor leerlingen en cliënten zo veel mogelijk beperkt blijft.

 4. Respect voor monumenten

  Respect voor monumenten

  Onderhoud aan monumenten vergt bovengemiddelde aandacht. Veranderingen doorvoeren kan bijvoorbeeld niet altijd. Dat geldt ook bij monumentale panden van Kentalis, waar met respect voor het behoud van monumentale waarden wordt gewerkt aan de wensen en eisen van de klant.

  Tags

 5. Vier jaar onderhouden

  De raamovereenkomst voor het onderhoud heeft een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid op 2x twee jaar verlenging.

  Tags

Kentalis
Kentalis
Kentalis Profiel