Terug naar een levendige, leefbare wijk

Kanaleneiland in Utrecht. Wie heeft er niet over gehoord? De recensies waren lovend in de jaren vijftig tot zeventig over deze ‘Rozenwijk’. In de jaren tachtig holde de wijk achteruit, maar nu wordt gewerkt aan structurele verbeteringen: het aantrekken van nieuwe bewonersgroepen, diversiteit in bebouwing, nieuwe openbare inrichting en inzet op cultuur. Gemeente Utrecht, Portaal, Mitros en Heijmans zorgen sinds 2002 samen voor deze vernieuwing.

 • Utrecht
 • 2009-2020
 • 120 miljoen
 • GEM Kanaleneiland

Vijf keer bijzonder

 1. Historie

  Historie

  Kanaleneiland is in 1958 ontworpen door stedenbouwkundige C.M. van der Stad. Industriële bouwmethodes en de opkomst van de auto waren leidend voor de ontwikkeling van de wijk in het zuiden van Utrecht. Met als gevolg dat Kanaleneiland wordt gekenmerkt door een ver doorgevoerde rechtlijnigheid, een veelvuldige herhaling van hetzelfde gebouwenpatroon en brede doorgaande verkeerswegen.

 2. Uitwerking in fasen

  Uitwerking in fasen

  De verbetering van Kanaleneiland-Centrum bestaat uit 6 deelplannen: In deelplan 1 zijn nieuwe woonblokken gebouwd met autovrije binnenstraten. In deelplan 2 is een nieuwe ROC gerealiseerd. In deelplan 3 komen nieuwe wijkvoorzieningen gecombineerd met huizen. In deelplan 4 & 5 staat ‘renovatie’ centraal en in deelplan 6 komt het vernieuwde winkelcentrum.

  Tags

 3. Functies toevoegen

  Lege woningen zijn tijdelijk verhuurd aan creatieve bedrijfjes en studenten. Hierdoor zijn nieuwe groepen naar de wijk gekomen en blijft Kanaleneiland – in aanloop naar de vernieuwing – leefbaar en levendig.

  Tags

 4. Meer renovatie

  Meer renovatie

  De concrete resultaten van de verbetering door nieuwbouw zijn al goed zichtbaar. Voor de vernieuwing van de resterende deelgebieden is gekozen voor een gevarieerd programma van overwegend ingrijpende renovatie, beperkte sloop/nieuwbouw en aanpassing van de openbare ruimte.

  Tags

 5. Het wordt mooi!

  Vernieuwing is nodig. Maar Kanaleneiland is nu ook al mooi, vinden veel bewoners. Het is een gebied vol diversiteit, met kunst en cultuur, levendigheid, waar mensen uit 150 verschillende culturen samenwonen, studeren, werken en recreëren.

In beeld

Thuiskomen
Thuiskomen
Thuiskomen In Kanaleneiland