Restauratie van een vooruitgeschoven post

Fort Pannerden, het meest oostelijk gelegen fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is zowel van binnen als buiten compleet gerestaureerd. Het fort, gelegen op de splitsing van de Rijn naar de Waal en het Pannerdensch Kanaal, is inmiddels in gebruik genomen als museum.

 • Lingewaard
 • 2008 -2012
 • 2 miljoen
 • Gemeente Lingewaard

Vijf keer bijzonder

 1. Snijvoegwerk

  Snijvoegwerk

  In de gevel is uitzonderlijk veel snijwerk vervangen, circa 3.000 vierkante meter. Schade van granaat- en kogelinslagen zijn hierbij intact gelaten. Daarnaast zijn alle houten kozijnen, ramen, luiken en deuren volgens historische details teruggeplaatst. Deze waren bijna allemaal verdwenen.

  Tags

 2. Sperfort

  Sperfort

  Fort Pannerden, bestaande uit 124 ruimtes, is in 1869 gebouwd als sperfort om te voorkomen dat een aanvallende leger via de Waal kon optrekken richting Vesting Holland. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdensch Kanaal afgedamd zou kunnen worden, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk zonder water zou komen te zitten.

 3. Wilde dieren

  Het fort bevindt zich midden in een natuurgebied waar paarden en runderen vrij rondlopen. De aanvoerroute voor materiaal werd tijdens de bouw geblokkeerd door deze wilde dieren. Daarnaast zijn de voertuigen binnen de hekken geplaatst om te voorkomen dat de dieren hier schade aan zouden aanbrengen.

  Tags

 4. Kraker in dienst

  Kraker in dienst

  Fort Pannerden is lange tijd gekraakt geweest. De krakers hadden naast verschillende woon-en slaapkamer vertrekken een eigen werkplaats, groentetuin en museum. Eén van de krakers was zo betrokken bij het fort dat hij erop stond te assisteren bij de restauratie van ‘zijn fort’, waarna Heijmans Sjaak heeft ingehuurd als bouwhulp.

 5. Joop de Uil

  In een van de ventilatiekanalen in de gevel is een uilennest gevonden, bewoond door ‘Joop de Uil’. Tijdens de bouw is het nest beschermd en overlast in de omgeving beperkt.