Nieuwe energie in industriële woonbuurt

Het Energiekwartier, op het voormalig gemeentelijk industrieterrein van Den Haag, wordt een stoere, groene buurt waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het plan: circa 450 nieuwe woningen, een vernieuwde openbare ruimte en wijkpark De Verademing en transformatie van de industriële panden. Het is de combinatie van oud en nieuw, nabij het centrum, die zorgt dat de buurt nu al gewild is.

 • Den Haag
 • 2010-2022
 • 150 miljoen
 • Woningcorporatie Staedion

Vijf keer bijzonder

 1. Thuis voor iedereen

  Thuis voor iedereen

  Energiekwartier ligt in een veelzijdig stadsgebied aan de rand van het centrum. Diverse woningtypen en prijsklassen maken dat de stad voor iedereen bereikbaar is. Zo komen er in het Energiekwartier appartementen voor de vrije sector, sociale huur en koop, eengezinswoningen met tuin en penthouses.

 2. Wijk in opmars

  Wijk in opmars

  Ontwikkelen in een stad vraagt om lange adem en continue aandacht voor de omgeving. Zo creëer je wijken die stap voor stap aan beleving winnen. Bij het Energiekwartier dragen de inpassing van bestaande en toekomstige kwaliteiten, zoals park De Verademing, onderwijs, cultuur en horeca daar zeker aan bij.

  Tags

 3. Partners voor lange termijn

  De gemeente, Staedion en Heijmans zijn tot een visie met creatieve en haalbare oplossingen gekomen. Deze gebiedsontwikkeling, met gezamenlijke belangen en kleinschalige interventies, gebaseerd op flexibiliteit en historische waarden, zorgt al sinds 2012 voor een succesvolle ontwikkeling.

 4. Oeroude historie

  Oeroude historie

  Het gebied omvat verder een bedrijventerrein, een energiefabriek met industriële en stoere panden, gelegen aan het water. Stuk voor stuk grote waarden, die de woonkwaliteit een rauw stedelijk karakter geven. De nieuwe woongebouwen sluiten hier qua uitstraling precies op aan.

 5. Aandacht voor de omgeving

  De aandacht voor en draagvlak van de omgeving uit zich, naast de programmering van het plan, ook in de manier van geprefabriceerd bouwen. Dit verkort en versoepelt het bouwproces en leidt tot overlastbeperking voor de buurt.

  Tags

In beeld