Friesland beter bereikbaar

Dagelijks rijden er duizenden auto’s door Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Straks als de Centrale As er ligt, kan de huidige route worden afgewaardeerd en komt er minder doorgaand verkeer door de dorpen. Het biedt kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken en stiller. Heijmans realiseert een deel van het project.

 • Friesland
 • 2014-2015
 • 22 miljoen
 • Provincie Friesland

Vijf keer bijzonder

 1. Dubbelbaans autoweg

  Dubbelbaans autoweg

  Tussen Dokkum en Nijega wordt een nieuwe tweebaansweg van ongeveer 22 kilometer lang aangelegd en natuurgebieden ontwikkeld. Naast het aanleggen van een weggedeelte van 7 kilometer realiseert Heijmans ook een fly-over bij EHS-natuurgebied De Falom.

  Tags

 2. Kunstwerken

  Kunstwerken

  Plaatselijk verkeer zal de nieuwe weg goed moeten kruisen, vandaar dat Heijmans zes zogenoemde kunstwerken realiseert binnen Noord 2, waaronder drie ongelijkvloerse verkeerskruisingen, een fly-over en een extra fiets- en autobrug. De bijzondere fly-over wordt 150 meter lang en overspant een deel van EHS-natuurgebied De Falom.

  Tags

 3. Innovatieve wegfundering

  Voor de dubbelbaans autoweg en enkele aansluitende wegen maken we gebruik van een innovatieve wegfundering: AGRAX. Het betreft een alternatief voor de traditionele cementgebonden fundering. Duurzame funderingslagen bestaan uit reststoffen uit de papierproductie en minerale industrie en zorgen voor lagere onderhoudskosten

  Tags

 4. De Falom

  De Falom

  Binnen het project is volop aandacht voor de natuur. Zo worden er enkele faunatunnels en wandel- en ruiterpaden aangelegd. In natuurgebied De Falom wordt ook een extra ‘natte’ verbinding gerealiseerd die water bergt en ontwikkeling van flora en fauna in het gebied stimuleert.

  Tags

 5. Bijzondere werkplekken

  Binnen het deelproject biedt Heijmans stages aan studenten en werkervaringsplaatsen voor langdurig werkzoekenden. Het gaat om ongeveer 15 uiteenlopende functies.

In beeld

3D Animatie
3D Animatie
3D Animatie 'De Falom'