Romeinse techniek in nieuw jasje

De Romeinen ontbrak het nog aan een techniek: boren. Heijmans bewijst met de aansluiting van het rioolstelsel van het nieuwe bedrijventerrein Laarakker in Haps op het gemaal dat gresbuizen wel kunnen worden geboord. Voor het eerst in Nederland worden deze keramische buizen, die de Romeinen al gebruikten, via een gesloten front boring aangebracht.

 • Haps
 • 2015
 • 175.000
 • Gemeente Cuijk

Vijf keer bijzonder

 1. Gresbuizen boren

  Gresbuizen boren

  Gresbuizen zijn van klei en hergebruikt kleimaterialen (chamotte) gemaakte buizen. Dit materiaal is zeer sterk, maar het had voorheen ook een broos karakter, waardoor het weinig mechanische druk aan kon. De in Haps gebruikte rioolbuizen kunnen tot 300 ton perskracht aan, wat ze geschikt maakt voor boren.

  Tags

 2. Kleinst mogelijke boorput

  Kleinst mogelijke boorput

  De boorput langs de N264 is zo klein mogelijk gemaakt. De afmetingen zijn 3,75 meter bij 3,75 meter. Daarin past exact de persmachine en elke keer een stuk buis van 2 meter. In totaal wordt er 48 meter gresbuis geboord, met een diameter van 600 millimeter.

 3. Stalen fundering

  Het gemaal waarop het bedrijvenpark wordt aangesloten is op staal gefundeerd en kon gaan zetten bij het trillen van de damwanden voor de naastgelegen boorput. De oplossing? Kortere damwandplanken (8 in plaats van 12 meter) en voorboren veroorzaakten minder trillingen in de harde zand- en grindlagen.

  Tags

 4. Compacte kraan

  Compacte kraan

  De compacte werkruimte vraagt om speciaal materiaal. Voor het trekken van de damwanden rondom de boorput wordt een speciale, compacte heikraan gebruikt. Deze is bijvoorbeeld ook zeer geschikt om in dichtbebouwde gebieden z’n werk te doen.

 5. Lange levensduur

  De keramische buizen van gres hebben een zeer lange levensduur. Het is een natuurlijk product en doordat de binnenzijde van de buis geglazuurd is, zijn de buizen ook beter bestand tegen rioolgassen. Ook blijft er minder slib en vet achter in het rioolstelsel.

  Tags

In beeld

Boring gresbuizen
Boring gresbuizen
Boring gresbuizen Kijkje in de kuip