180 kilometer buizen, 460 filters

Na de brand van 2011 bij Chemie-Pack, Moerdijk kwamen verschillende chemische stoffen in de grond. De provincie Noord-Brabant heeft Heijmans de opdracht gegeven om de bodem van het Chemie-Pack terrein te reinigen. Tijdens het proces worden verschillende technieken gebruikt. Een project met 180 kilometer leidingwerk en 460 filters.

 • Moerdijk
 • 2016-2025
 • -
 • Provincie Noord-Brabant

Vijf keer bijzonder

 1. Chemische cocktail

  Chemische cocktail

  Bij de brand zijn honderden stoffen vrijgekomen die door de brand en het blussen gemixt en veranderd zijn van samenstelling. Van slechts 5% van de verontreiniging is precies bekend wat het is. Van de overige 95% weet Heijmans alleen dat dit vergelijkbare organische koolstofverbindingen zijn.

 2. Verschillende technieken

  Verschillende technieken

  Bij de bodemsanering van Chemie-Pack zet Heijmans diverse technieken in. Naast biologische en chemische sanering worden ook bodemluchtextractie en geohydrologische beheersing ingezet. De voortgang wordt weergeven in een Geografisch Informatie Systeem.

  Tags

 3. Risico’s en veiligheid

  Door de in-situ saneringsaanpak zijn meerdere terreindelen al zonder bijzondere restricties in gebruik. Voor de strook met de saneringsinstallaties gelden zowel voor personeel als bezoekers veiligheidsvoorschriften om te voorkomen dat men in contact komt met verontreinigd grondwater.

 4. Stelsel van buizen en filters

  Stelsel van buizen en filters

  Heijmans heeft in de bodem een stelsel van maar liefst 180 kilometer leidingwerk en 460 filters aangelegd. Door middel van dit stelsel worden zuurstof, warmte, nutriënten en bacteriën in de bodem gebracht. Deze stoffen breken de verontreiniging in het grondwater af.

 5. De langste fase

  De sanering van de ondergrond is de laatste, en met 9 jaar, de langste fase. Door middel van telemetrie houden we de sanering op afstand in de gaten en sturen we het proces waar nodig bij. Hoewel de meeste terreinen bovengronds weer bruikbaar zijn, duurt het nog tot 2025 voordat het grondwater volledig vrij is van schadelijke stoffen.

In beeld