Nauwe samenwerking

De drie beddentorens van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam kennen verouderde verpleegafdelingen en werkplekken. Heijmans zal twee van deze torens in verschillende fasen grondig renoveren en moderniseren. Tijdens het project blijven afdelingen die op dat moment niet worden vernieuwd, volledig in gebruik. De continuïteit van de ziekenhuisactiviteiten, het verzekeren van de veiligheid en het beperken van hinder zijn daarom van het grootste belang.

 • Amsterdam
 • 2019-2024
 • 68,5 miljoen
 • AMC Amsterdam

Vijf keer bijzonder

 1. Logistiek ‘onzichtbaar’

  Logistiek ‘onzichtbaar’

  Om overlast te beperken, heeft Heijmans een plan ontwikkeld. De kern is dat Heijmans tijdens het project logistiek ‘onzichtbaar’ is. Zo worden alle materialen via de buitengevel naar binnen getransporteerd. Langs deze weg gaat het sloopafval weer naar buiten.

  Tags

 2. Cure-concept

  Cure-concept

  Speciaal voor ziekenhuizen die beddenkamers gaan verbouwen, heeft Heijmans samen met een aantal andere bouwpartners het ‘cure’-concept ontwikkeld. Hierin zijn standaardoplossingen opgenomen als prefab productie en modulair bouwen. Deze conceptfilosofie dient als leidraad voor het AMC-project waarmee een sneller en goedkoper bouwresultaat is te bereiken.

  Tags

 3. Coöperatie partners

  Al ruim voor de AMC-tenderfase zocht Heijmans samenwerking met een aantal vaste partners. Gezamenlijk ontwikkelden zij het cure-concept. Dit droeg bij aan het succesvolle tenderresultaat.

  Tags

 4. Afstemming management en communicatie

  Afstemming management en communicatie

  Net als het AMC vindt Heijmans afstemming tussen management en communicatie cruciaal voor het waarborgen van het zorgproces. Vandaar dat beide partijen in het voortraject al verschillende dialoogfasen en een concretiseringsfase hebben doorlopen. Tevens vindt tijdens de gehele projectfase structureel overleg plaats.

 5. 24/7 veilig

  Het AMC is 24/7 in bedrijf. In overleg met AMC wordt dus rekening gehouden met de beste tijden voor boren, hakken en zagen. Dit begint bij het inrichten van de bouwplaats en eindigt bij de oplevering. Met als prioriteit de veiligheid voor de patiënten, medewerkers en bezoekers.