Wegverbreding voor betere doorstroming

Het consortium 3Angle bestaande uit Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure, werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A27/A1. Zo verbreden we de A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken en de A1 van 2×2 naar 2×4 rijstroken. De werkzaamheden moeten bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de regio Utrecht en Amersfoort.

 • Utrecht - Eemnes
 • 2016-2018
 • 210 miljoen
 • Rijkswaterstaat

Vijf keer bijzonder

 1. Beperkte verkeershinder

  Beperkte verkeershinder

  Het doel om de doorstroming te verbeteren, wordt ook al tijdens de werkzaamheden nagestreefd. Zo rijden de weggebruikers tijdens de werkzaamheden niet op 2, maar op 3 (smallere) rijstroken met 90 km per uur. Dit resulteert in een snellere doorstroming en minder files.

 2. Ecologische gebiedsontwikkeling

  Ecologische gebiedsontwikkeling

  Reptielen, amfibieën, vleermuizen en zoogdieren leven in de natuur om de weg heen. Met de aanleg van een faunatunnel verbinden we de leefgebieden met elkaar en maken hun domein zo groter. Bovendien richten we de zones om de weg zo in, dat het aantrekkelijk wordt voor dieren om de tunnel te gebruiken.

 3. 25 jaar onderhoud

  De oplevering van het project staat gepland voor 2018, maar dat betekent niet dat we dan ook klaar zijn. Als 3Angle zijn we tot 2043 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud aan het 27,5 km lange tracé.

 4. Iets terug doen voor de omgeving

  Iets terug doen voor de omgeving

  Gedurende het hele project is er samenwerking gezocht met belangrijke stakeholders in het gebied. Zo dachten bewoners mee over het groen voor het geluidsscherm, de herinrichting van viaducten en het groen in de openbare ruimte.

 5. Duurzaam asfalt

  Op het traject gebruiken we duurzaam asfalt, geproduceerd op lagere temperaturen en daardoor met minder CO2-uitstoot. Materiaal dat eerder in het werk is vrijgekomen, wordt later weer toegepast.

De verbreding A27/A1 in 5 minuten
De verbreding A27/A1 in 5 minuten
De verbreding A27/A1 in 5 minuten