Verbinding met ecologische meerwaarde

De A12, een belangrijke oost-west verbinding in Nederland, wordt vanaf begin 2015 tussen Ede en Grijsoord verbreed van 2 × 2 naar 2 × 3 rijstroken over een lengte van 11km. Daarmee wordt de doorstroming en de veiligheid op de A12 sterk verbeterd. Het traject ligt deels in het natuurgebied van de Veluwe; zorg voor de natuur vraagt om bijzondere aandacht. De ecologische inbedding van de A12 is onderdeel van de totaalaanpak van Heijmans.

 • Veenendaal - Ede - Grijsoord
 • 2014-2032
 • 80 miljoen
 • Rijkswaterstaat

Vijf keer bijzonder

 1. Eerste Heijmans infra PPS

  Eerste Heijmans infra PPS

  De A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord is voor Heijmans de eerste publiek-private samenwerking in de infra in Nederland. Heijmans is volledig verantwoordelijk van ontwerp tot en met onderhoud en inclusief de financiering (Design, Build, Finance en Maintain). Aan de opdracht werken diverse wegenbouw en civieltechnische disciplines samen.

  Tags

 2. Das, ree en reptiel

  Das, ree en reptiel

  Onderdeel van het plan is het ontsnipperen van leefgebieden voor specifieke diergroepen door aanleg van faunapassages en extra ecologische verbindingen over en naast het spoor. Zo wordt het leefgebied van deze dieren aanzienlijk vergroot. Dat doen we voor dassen en reeën, maar ook voor boommarters, vleermuizen, hagedissen, hazelwormen en slangen.

  Tags

 3. Groene samenwerking

  Het plan is ontwikkeld in samenwerking met organisaties die thuis zijn in de flora en fauna van het gebied rond de A12: EcoGroen, H+N+S Landschapsarchitecten, RAVON en de Zoogdiervereniging. Dit leidt tot een landschappelijke en ecologische inbedding die verder kijkt dan de A12 verbinding alleen.

  Tags

 4. Blijven rijden

  Blijven rijden

  Door knooppunt Grijsoord als eerste aan te pakken, een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen, waarborgt Heijmans een goede doorstroming van het wegverkeer. Ook het spoor wordt zo min mogelijk belast door alleen te werken tijdens treinvrije nachtvensters.

 5. 16 jaar onderhoud

  Na de oplevering eind 2016 is Heijmans tot eind 2032 verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Niet alleen voor het verbrede deel van de A12 tussen Ede en Grijsoord, maar voor het hele traject Veenendaal – Ede – Grijsoord.

  Tags

In beeld

Animatie
Animatie
Animatie Verbreding A12