Beter en sneller bereikbaar

Vanaf het najaar 2016 wordt het tracé tussen de A1 Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aangepakt. De nieuwe verbindingsweg van Deventer naar Arnhem en verbreding van de A1 zorgen straks voor een betere doorstroming en bereikbaarheid van de regio.

 • Apeldoorn - Beekbergen
 • 2016-2018
 • 20 miljoen
 • Rijkswaterstaat

Vijf keer bijzonder

 1. Meeste waarde

  Meeste waarde

  Het project werd aanbesteed volgens Best Value Procurement. Uitgangspunt: de meeste waarde voor een reële prijs. Heijmans had niet de laagste inschrijfsom, maar scoorde het hoogste op alle EMVI-criteria bij dit project: risicobeheersing, omgevingsmanagement en hinderbeperking.

  Tags

 2. Klavertje drie

  Klavertje drie

  Voor het doorgaande verkeer vanuit Deventer richting Arnhem wordt een klaver van het knooppunt vervangen door een nieuwe verbindingsweg inclusief een viaduct over de A50. Er komt een extra rijstrook voor in-en uitvoegend verkeer met een betere doorstroming als resultaat.

 3. Buizerds

  Er is aandacht voor de ecologische waarde van de omgeving. Bomen zijn vroegtijdig gekapt zodat de aanwezige buizerds niet verstoord worden tijdens het broedseizoen en het project geen vertraging oploopt.

  Tags

 4. Weekendwerk

  Weekendwerk

  In de zomer van 2017 worden de werkzaamheden in drie weekenden afgerond om hinder voor weggebruikers te minimaliseren. Na afsluiting van het knooppunt in het eerste weekend, kan de nieuwe verbindingsweg in gebruik worden genomen. In de overige weekenden worden voegovergangen en asfalt vervangen.

 5. Tevreden omgeving

  Via een periodieke enquête wordt gemeten of weggebruikers, omwonenden en andere stakeholders tevreden zijn over de uitvoering van het project. Feedback maakt het mogelijk de aanpak tijdig bij te sturen.

In beeld

Animatie
Animatie
Animatie Verbreding A1