Skip to content
foto_amc_credits_mark_van_den_brink.jpg
Nauwe samenwerking

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

1 februari 2019
Amsterdam
2019-2024
68,5 miljoen
AMC, Amsterdam

De drie beddentorens van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam kennen verouderde verpleegafdelingen en werkplekken. Heijmans zal twee van deze torens in verschillende fasen grondig renoveren en moderniseren. Tijdens het project blijven afdelingen die op dat moment niet worden vernieuwd, volledig in gebruik. De continuïteit van de ziekenhuisactiviteiten, het verzekeren van de veiligheid en het beperken van hinder zijn daarom van het grootste belang.

Vijf keer bijzonder

1. Logistiek onzichtbaar

Om overlast te beperken en voor een optimale uitvoering, heeft Heijmans een logistiek plan ontwikkeld. De kern is dat Heijmans tijdens het project logistiek ‘onzichtbaar’ is. Zo worden alle transporten van bouw- en sloopmaterialen via het dak en de buitengevel getransporteerd.

Luchtkussen_renovatie_AmsterdamUMC_Heijmans.jpg
amc-voetenplein-heijmans-1600.jpg

2. Cure concept

Speciaal voor ziekenhuizen die beddenkamers gaan verbouwen, heeft Heijmans samen met een aantal andere bouwpartners het 'cure'-concept ontwikkeld. Hierin zijn standaardoplossingen opgenomen als prefab productie en modulair bouwen. Deze conceptfilosofie dient als leidraad voor het AMC-project waarmee een sneller en goedkoper bouwresultaat is te bereiken.

3. Coöperatie partners

Al ruim voor de AMC-tenderfase zocht Heijmans samenwerking met een aantal vaste partners. Gezamenlijk ontwikkelden zij het cure-concept. Dit droeg bij aan het succesvolle tenderresultaat.

Elspeth Diederix kunstwerk Amsterdam UMC Heijmans.jpg

4. Fasering

In 18 fases worden 3 beddentorens gefaseerd terwijl de bedrijfsvoering doordraait. Door continue verbeteren vindt er een optimale en gecontroleerde uitvoering plaats.

5. 24/7 veilig

Het AMC is 24/7 in bedrijf. In overleg met AMC wordt dus rekening gehouden met de beste tijden voor boren, hakken en zagen. Dit begint bij het inrichten van de bouwplaats en eindigt bij de oplevering. Met als prioriteit de veiligheid voor de patiënten, medewerkers en bezoekers.

Neem contact met ons op