Skip to content
heijmans-vastgoed-provada-2022-lint.jpg

Heijmans op de PROVADA

Kennis delen, verbinden & ontmoeten (Hal 12, stand 26)

Wat kan Heijmans voor jou betekenen?

Als maker van de gezonde leefomgeving ontwerpt, ontwikkelt en bouwt Heijmans plekken die de juiste basis bieden voor mens, plant en dier om op door te groeien. Dat doen we altijd met oog voor de betreffende plek en in nauwe samenwerking met gemeenten, corporaties, ondernemers en bewoners.

1. (Bio)diversiteit is onze basis

Monocultuur verschraalt en bedreigt het voortbestaan van insecten en gewassen. Juist in steden schuilen potentiële groene schatten! In onze natuurinclusieve plannen sluiten we aan op lokale beplanting en verrijken we dit, met voldoende nestgelegenheid en voedsel voor insecten, vogels en andere kleine dieren. Voor biodiversiteit geldt: hoe meer, hoe beter! Wat ons betreft geldt dat ook voor de bewonerssamenstelling, waarin we dezelfde diversiteit nastreven met voldoende verschillende woningtypen in verschillende prijsklassen.

2. Klimaatadaptiviteit is een zekerheid

Al jarenlang passen wij klimaatadaptieve maatregelen toe in de gebieden en gebouwen die wij ontwikkelen: met sensorgecontroleerde wateropslag op daken, extensieve groendaken en gevels, waterdoorlatende bestrating, wadi’s en eigen WKO-systemen voor verwarming en koeling. Juist (binnen)steden profiteren daar enorm van!

3. Negatieve EPC met Heijmans Energie

Een paar jaar geleden bundelden we al onze kennis op het gebied van energie, voor onze eigen Heijmans Energie. Deze zelfstandig opererende divisie binnen Heijmans stelt ons in staat sneller en continu te ontwikkelen op dit gebied en dat leidde tot diverse successen. Van in de gevel geïntegreerde PV-panelen tot WKO-systemen en Smart Grids: we hebben alle kennis in huis voor het duurzame, energieneutrale en toekomstbestendige Nederlandse huishouden van morgen.

De Kuil_Rotterdam_06.png
De Kuil | Rotterdam

4. Circulair bouwen met Matching Materials

Zoals bij energie, zagen we ook dat het op het gebied van circulariteit anders moest. Want waarom zou je nieuw beton maken, als er een kilometer verder gesloopt wordt? Hetzelfde geldt voor asfalt. Kan dat ook anders? Ja! We ontwikkelden Matching Materials als zelfstandig en onafhankelijk platform, waar bouwmaterialen op aangeboden en aangeschaft worden. Parallel daaraan werkten we aan de ontwikkeling van circulair beton en groen asfalt. En waar we kunnen, gebruiken we het betonnen karkas opnieuw.

5. Betaalbare woningdiversiteit met Heijmans Horizon

Er is iets nieuws aan de horizon. Heijmans gaat als makers van de gezonde leefomgeving de techniek van houtskeletbouw op grote schaal toepassen. Dat onderstreept onze ambitie om CO2-neutraal te bouwen. Deze stap zetten we om de woningvoorraad in Nederland te vergroten en te verduurzamen. Blijf op de hoogte en schrijf je in!

6. Sociaal goed verbonden en veilige buurten

Gevoelsmatig prettige en veilige woonbuurten voor iedereen: welke gemeente wil dat niet? Binnen de dynamiek en diversiteit die (binnen)stedelijke gebieden met zich meebrengen, borgen we het gevoel van veiligheid op straat, door ervoor te zorgen dat de fysieke veiligheid op orde is. Door buurten beter in te richten, te zorgen voor meer openheid, meer zicht, meer licht en meer groen, zorgen we voor veiligere buurten. Voor de mentale veiligheid van bewoners is sociale samenhang cruciaal. In een sociaal goed verbonden buurt zijn mensen gelukkiger en voelen ze zich veiliger. Heijmans bouwt daarom niet alleen aan buurten, maar ook aan gemeenschappen. Activiteiten zorgen voor ontmoeting, net als de juiste inrichting van openbare ruimte en het faciliteren van gedeelde voorzieningen. Met deze blik bouwen we binnen het sociale domein niet alleen mee aan woningen en buurten, maar juist ook aan gemeenschappen die er opbloeien.

Heijmans’ gezonde aanpak

Hoewel Heijmans steeds weer opnieuw kijkt naar wat een specifieke plek nodig heeft, werken onze teams vervolgens systematisch aan de hand van 3 domeinen en 9 thema’s. Het Sociale domein bevat de thema’s Divers, Veilig en Sociale samenhang. Het Natuurlijke domein bevat de thema’s Circulair, Groen & Blauw en Energieneutraal. Het Ruimtelijke domein bestaat uit de thema’s Bereikbaarheid, Ruimtelijke kwaliteit en Economische meerwaarde. Elk thema, elk domein en elke bedrijfsstroom heeft zijn eigen experts, die samen bijdragen aan één gezonde leefomgeving.

7. Smart Cities voor efficiënte en goed bereikbare buurten

De meest efficiënte leefwereld beleven we analoog en is deels digitaal gestuurd. De gebieden waaraan wij werken, verrijken wij met datagedreven oplossingen en technologie. Zo versterken we fysieke gebieden, door ze een extra digitale dimensie te geven. Uiteraard rekening houdend met de privacy, autonomie en waardigheid van bewoners en andere gebruikers. Want technologische oplossingen zijn onontbeerlijk bij het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.