Skip to content
20171011_heijmans_renevalkenburg__dsc1267.jpg
Waarnemen, herkennen en identificeren

Video observatie

Camerasystemen zijn bedoeld voor waarneming, herkenning of identificatie. De beelden worden geregistreerd om er op datzelfde moment meteen iets mee te doen óf om achteraf deze informatie te gebruiken voor verschillende doeleinden, zonder dat de privacy in het geding is.

Video observatie in en rondom gebouwen

Om een gebouw optimaal te kunnen beveiligen is het belangrijk te kunnen registreren wat er in of om het gebouw gebeurt. Heijmans werkt met hoogwaardige camera’s, voorzien van Intelligente Video Analyse. Beelden van de camera’s worden geregistreerd, getransporteerd, opgeslagen en gebruikt. Bij incidenten kunnen de beelden geautoriseerd worden weergegeven, veiliggesteld en teruggekeken via de meldkamer. Al deze interacties worden centraal geregeld vanuit een security & management systeem. Zo is het mogelijk realtime afwijkingen te signaleren en daar meteen op te acteren of om achteraf camerabeelden terug te kijken om te zien wat er is gebeurd.

Camera's in Tunnels

In tunnels zijn camera’s essentieel bij het vaststellen van de omvang en soort incidenten. Ze bieden ondersteuning aan de wegbeheerder.

_dsc6688-01- (1).jpeg

Video en camerasystemen voor wegen

Hier plaatst Heijmans camerasystemen voor de veiligheid van de weggebruikers. Het registreren van kentekens, het classificeren van voertuigen en het afbakenen van milieuzones gebeurt door middel van onze camerasystemen. Software voorzien van algoritmes stelt u in staat om snel afwijkingen of vreemde gedragingen te detecteren en te signaleren.

6 voordelen van video observatie

  1. Stilstand/file detectie
  2. Detectie van spookrijders
  3. Detecteren van afgevallen lading
  4. Automatische nummerplaatdetectie
  5. Tellen van voertuigen
  6. Voertuigclassificatie

Camera's op waterwegen

Er worden steeds meer bruggen en sluizen op afstand bediend. Om dit veilig te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van camera’s. Heijmans onderscheidt zich door nieuwe ontwikkelingen toe te passen zoals Hoge Resolutie camera’s, 180 graden video, Intelligente Video Analyse en voorspellingen mbv slimme algoritmes. Het camersysteem kan vaststellen of de brug vrij is van personen en/of voertuigen. Door deze oplossingen verloopt het proces van openen en sluiten veiliger.

wilhelminasluis.jpg

Voorbeelden

  • Automatische detectie bij de slagbomen en tussen de slagbomen van voertuigen, voetgangers en fietsers
  • Tellingen van voertuigen, voetgangers en fietsers