Skip to content
oce-conventionele-explosieven-rijsenhout-heijmans-10.jpg

Explosieven opsporing

Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de afgeworpen bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen er nog velen in onze bodem. Heijmans kan deze Conventionele Explosieven opsporen als er nieuwe bouwactiviteiten in die gebieden moeten gaan plaatsvinden.

Hoe gaan we te werk?

Om te bepalen of een gebied verdacht is op conventionele explosieven wordt eerst een historisch vooronderzoek verricht. In dit onderzoek kijken we of in het gebied wel of geen oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Als een gebied verdacht is op explosieven, dan wordt eventueel een Projectgebonden Risico Analyse (PRA) opgesteld. Hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. Ook onderzoeken we welke werkzaamheden er hebben plaatsgevonden ná 1945. Zo kunnen we gebieden wegstrepen, totdat we alleen nog de echte verdachte gebieden overhouden. 

oce-conventionele-explosieven-rijsenhout-heijmans-8.jpg

Met behulp van oppervlaktedetectie en dieptedetectie kunnen we nauwkeurig aantonen waar mogelijke conventionele explosieven zich exact bevinden in de bodem. We geven ook aan tot welke diepte er ‘gewoon’ gegraven kan worden. Soms is een gebied verdacht tot 4,5m diepte, maar hebben er in de eerste meter onder maaiveld niveau al werkzaamheden plaatsgevonden, zoals het trekken van kabels en leidingen. Als er niet dieper gegraven hoeft te worden dan een meter, dan kan er zonder maatregelen gewerkt worden. We werken in een geografisch informatiesysteem (GIS) waarin de geo-informatie wordt opgeslagen, beheerd, geanalyseerd en gepresenteerd. Onze opdrachtgever beschikt zo real-time over zeer betrouwbare informatie.

uitvoerder-oce-1.jpg

Heijmans is een CS-OOO gecertificeerd bedrijf en beschikt over een zeer gespecialiseerd team, een eigen munitiescheidingsinstallatie, beveiligde kranen, MDE-drive voor dieptedetectie en detectieapparatuur voor zowel actieve als passieve detectie. Onze specialisten denken graag in een vroegtijdig stadium met u mee. Zo kunnen we met onze specialistische kennis en ervaring een kwalitatief en economisch goede oplossing voor u bieden. Wilt u meer weten over het opsporen van conventionele explosieven bij uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.


Vraag factsheet aan

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement