Skip to content
bodemspecialismen-grondstoffen.jpg
Op zoek naar circulaire toepassingen

Grondstoffen

De vastgoed-, bouw- en infrasector zijn de sectoren waar een circulaire aanpak een groot verschil kan maken omdat dit de meest grondstof-intensieve sectoren in onze economie betreffen. Om bij te dragen aan een duurzame, volledig circulaire economie dienen de sectoren zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan.

Vrijwel ieder bedrijf heeft de ambitie uitgesproken om circulair te willen werken of ondersteund de doelstelling van de overheid om in 2050 volledig circulair te werken. Toch vallen de toepassingen in de praktijk vaak tegen. Het belangrijkste knelpunt is dat de kosten voor circulair toepassingen (nog) niet opwegen tegen de investeringen. Althans, dat is het vermoeden, omdat vaak het benodigde inzicht in de secundaire toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond- en bouwstoffen van uw te ontwikkelen locatie ontbreken. De oplossingsrichting vraagt om veel marktkennis, ondernemerschap en productexpertise om de mogelijkheden te bepalen.

De afdeling Heijmans Grondstoffen helpt u graag om in een vroegtijdig stadium de meest duurzame en economisch haalbare toepassingsmogelijkheden van u vrijkomende grond- en bouwstoffen in combinatie met zorgvuldig bodembeheer inzichtelijk te maken.

img-20201215-wa0002.jpg__1600x850_q69_crop-scale crop_subsampling-2.jpg
De reststof glaszand toegepast als grondstof in betonblokken

Circulaire toepassingen

Uw project bevat vaak meer waarde aan vrijkomende grond- en bouwstoffen dan u op het eerste gezicht misschien zou vermoeden. Heijmans Grondstoffen kan u ondersteunen bij het opstellen van een materiaalstromenplan om een inventarisatie te doen van de vrijkomende en benodigde grond- en bouwstoffen. Wanneer uit de materialenbalans blijkt dat er op uw project een behoefte of overschot is aan grond- en bouwstoffen gaan we opzoek naar de meest duurzame circulaire toepassingen.

Hierbij zal altijd worden bekeken of de vrijkomende materialen kunnen worden ingezet in een circulaire toepassing binnen uw eigen project ook eventueel in een later stadium. Vanzelfsprekend laten wij duurzame circulaire kansen in projecten nabij uw project niet onbenut als deze zich voordoen. Wanneer er geen mogelijkheden zijn binnen bijbehorende randvoorwaarden dan benutten wij ons netwerk waarin vele partners regionale én secundaire herbestemmingen hebben waar deze grondstof duurzaam kan worden ingezet.

dji_0068.jpg__1600x0_q69_crop-scale crop_subsampling-2.jpg
Opwaarderen van secundaire freesmateriaal voor inzet in circulaire asfaltmengsels.

Ambitie

Elke dag is Heijmans Grondstoffen samen met de vele partners op zoek naar nieuwe productontwikkelingen en secundaire toepassingsmogelijkheden, zodat we een nóg groter steentje kunnen bijdragen aan een duurzame bodem voor toekomstige generaties. Dit sluit aan op de strategie van Heijmans om te bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Wanneer u een project heeft met een grond- of bouwstoffen vraagstuk of opzoek bent naar een oplossing voor uw reststoffenoverschot uit productieprocessen, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen om problemen om te buigen naar hoogwaardige toepassing in de genoemde sectoren.

Wij denken graag met u mee aan een circulaire oplossing voor een duurzame toekomst!

Neem contact met ons op