Skip to content
img_1924.jpg
Exact meten, zorgeloos weten

Geofysica

Waar precies liggen de kabels en leidingen in de grond? Is de fundering onder het wegdek nog stevig genoeg? Bevinden er zich mogelijk gevaarlijke objecten in de bodem die de aanleg van het bedrijventerrein kunnen belemmeren? Hoeveel asfalt ligt er nu precies op de weg om het kostenefficiënt af te voeren? Geofysica van Heijmans geeft antwoord op al deze vragen en meer.

Onderzoek zonder bodemverstoring

Met moderne meetapparatuur en geofysische meettechnieken onderzoeken we de bodem horizontaal en verticaal zonder deze te verstoren. Zo detecteren onze specialisten aanwezige objecten en meten veranderingen in de grond. De verzamelde data brengen we vervolgens helder in beeld. De voordelen zijn legio: een actueel overzicht van de situatie, betere voorbereiding in het contract, minder kosten aan opgravingen en minimale overlast voor de omgeving. Zorgeloos weten begint ten slotte bij exact meten.

Het doel bereiken

Geofysica van Heijmans stelt altijd de klantvraag centraal, niet de techniek. Anders gezegd: hoe kunnen we het beste het gestelde doel van onze klant bereiken en zo kostenefficiënt mogelijk? Dat maakt ons uniek. Daarom gebruikt het ervaren Geofysicateam diverse systemen voor het meten van de ondergrond gebruikt: grondradar, 3D-radar, radiodetectie, 3D EMI-meting en magnetometer.

Afhankelijk van de vraag zetten we per project één of meerdere van deze gps ondersteunde meetsystemen en -technieken in voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, gemeenten, aannemers, glasvezelbedrijven, waterschappen en wegenbouwers.

img_1676.jpg

Extra informatie, betere keuzes

Eén van onze digitale meetsystemen waarmee we maatwerk leveren, is de 3D-radar. Dit is een breedbandig meetsysteem waarmee we vlakdekkende onderzoeken uitvoeren met een optimale resolutie. Zo meten we telkens een brede kolom ondergrond in de lengte, breedte én diepte. De opgeslagen dataset zetten onze uitvoerende ingenieurs om in een scherp 3D-beeld met objecten op ware grootte. Hierdoor ontstaat een actueel en compleet beeld met extra digitale informatie. Met als mooi resultaat duidelijkere conclusies en betere keuzes.

Geofysica gebruikt deze meetmethode voor onder andere het detecteren van holle ruimtes onder wegverhardingen, de asfaltdikte op kunstwerken en de posities van kabels en leidingen. Voor een compleet beeld voegen we per project andere technieken toe als 3D EMI-meting, radiodetectie en magnetometing indien dit noodzakelijk is.

img_1994.jpg

Diepgaande analyses

Geofysica-specialisten van Heijmans hebben jarenlange meet- en data-ervaring. Met onze kennis en kunde zetten we digitale veldmetingen om in een dataset. Deze dataset wordt vervolgens vertaald naar een helder beeld, waarmee de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

Door onze jarenlange expertise kunnen we diepgaande analyses aan de data verbinden. Zo zien we bijvoorbeeld niet alleen precies waar zich metalen objecten (zoals Conventionele Explosieven) in de bodem bevinden, maar kunnen deze met de 3D EMI-meting ook classificeren naar risico. Dit ‘trechteren’ scheelt de opdrachtgever tijd, geld en graafwerk. Door gericht te werken, wordt bovendien verspilling van materiaal en middelen tot een minimum beperkt.

Verrassend veelzijdig

Wij bieden onze klanten een totaalpakket met ervaren experts, topapparatuur én moderne software. Zo kijkt Geofysica vanuit een aantal specialismen naar de meetresultaten. Onze specialisten voeren zowel het veldwerk als de data-omzetting zelf uit – zij meten, lezen de data en vertalen die visueel naar een duidelijke 3D-afbeelding.

Bovendien leiden we klanten door de informatiestroom en geven waar mogelijk advies. Uit data en beeld kunnen immers meerdere inzichten voortvloeien zoals interpretaties, conclusies en feitelijke verbanden waaraan in eerste instantie niet is gedacht. Geofysica van Heijmans, altijd verrassend veelzijdig!