Skip to content
hoofdbeeld_natte_contracten.jpg__1920x0_q85_subsampling-2.jpg
De krachtige mix

Beheer en onderhoud natte infra

Het effectief managen van het beheer en onderhoud aan waterwegen en aanpalende objecten is complex. Bruggen, sluizen, stuwen en de waterwegen vergen onderhoud, moeten altijd in goede conditie zijn en 24/7 functioneren. Hierdoor wordt een vlotte en veilige doorvaart met minimale overlast voor de omgeving, scheepvaart en andere stakeholders gegarandeerd.

Om dit te bereiken, schaakt Heijmans Assetmanagement op vele borden tegelijk. Duurzaam onderhoud, betrokken omgevingsmanagement en snelle interventies bij storingen en calamiteiten zijn belangrijk. Bij het onderhoud zoeken wij voor onze opdrachtgevers naar een optimale mix van prestaties, risico’s en kosten.

Bundeling specialismen

Voor het efficiënt en effectief managen van de natte infrastructuur, maken onze collega’s van Assetmanagement volop gebruik van specialistische kennis en kunde binnen het bedrijf. We bundelen interne disciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en omgevingsmanagement, civiele specialismen en industriële automatisering.

Door deze integrale aanpak hebben we voor elke vraag een oplossing. Bovendien schakelen we snel: door nauwe samenwerking met interne én lokale partners voeren we projecten vakkundig uit en reageren we direct op storingen en calamiteiten. Doordat we in no-time kunnen opschalen, beperken we stremmingen tot een minimum.

Opdrachtgever is onmisbare schakel

In onze integrale aanpak vormen onze opdrachtgevers een onmisbare schakel. De specifieke wensen en eisen, hun actieve inbreng en prettige coöperatie vormen de sleutel tot succes. Onze opdrachtgevers kennen de omgeving goed en geven belangrijk advies.

Bovendien streven we dezelfde doelen na op gebied van veiligheid, beschikbaarheid, voorspelbaarheid van de assets en duurzaamheid. Gedurende het gehele contract wordt de omgeving op een goede manier meegenomen. Hierbij worden we geholpen door nieuwe (data)technologie, sensoring en monitoring.

img_5148.jpg

De taal spreken

Bij de planning en uitvoering van natte infra houden we rekening met de belangen van alle betrokken regionale en lokale partijen zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en omwonenden. Bovendien stemmen we het proces en de communicatie af op de lokale behoeften.

Het uitgangspunt bij de samenstelling van projectteams is dat een groot deel van de teamleden in de regio van de projecten woont. Op deze manier spreken wij dus letterlijk de taal van de streek.

Hoogstaand werk

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van onze projecten, werken we dikwijls volgens de lean-methodiek. We hebben oog voor detail, stroomlijnen de processen, gaan verspilling tegen en wisselen voortdurend kennis uit. 

Zo betrekken we alle teamspecialisten direct bij het planproces. Iedereen is honderd procent betrokken, brengt zijn kennis van de markt in en draagt volledige verantwoordelijkheid. Indien nodig verbinden we zelfs nieuwe vakkundige partners aan ons team. Hierdoor presteren we op hoog niveau en leveren kwalitatief hoogstaand werk af.

img_0984.jpg
Binnen het project Meerjarig Onderhoud Westerschelde is Heijmans o.a. verantwoordelijk voor het vervangen van sluisdeuren.

Een greep uit onze lopende projecten

  • Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl PPO 2019-2023
  • Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl CIV 2019-2023
  • DBFM Beatrixsluis 2019-2046
  • Groot onderhoud Grevelingenbrug 2019-2020
  • Engineering en vervanging Taatsen Terneuzen
  • Prestatiecontract dienst Zeeland, waterdistrict Westerschelde 2014-2021