Skip to content
Heijmans hero6347_RGB.jpg
Betere assetmanagement besluiten door realtime data uit kunstwerken

Assetlife

Bruggen, tunnels, sluizen, viaducten en zelfs dijken zijn voor vele ondernemingen cruciale assets voor hun dagelijkse operatie. Assetmanagers bewaken zorgvuldig de balans tussen levensduur, veiligheid en continuïteit. Visuele inspecties helpen daarbij, maar hoe weet je nu écht de status van een constructie?

Assetlife maakt infrastructuur ‘smart’

Assetlife is onze online omgeving met dienstverlening, waarmee klanten werkelijk inzicht krijgen in hun assets. Assetlife maakt door middel van realtime (continue) data de conditie, het gedrag en het te verwachten toekomstig gedrag van infrastructurele assets op afstand inzichtelijk. De data wordt van binnenuit de constructie opgehaald, zonder de asset te hoeven blootleggen of operations stil te leggen. Voorspellende software-algoritmes, gebaseerd op Heijmans jarenlange ervaring en domeinkennis, sturen de informatie naar het online dashboard van Assetlife of gaan naar de cloud-omgeving van de klant.

Voordelen op korte én lange termijn

Assetlife visualiseert inzichten over de werkelijke status van een object, terwijl die in gebruik is. Assetlife vergelijkt de actuele status met de theoretische, ontworpen levensverwachting. Je ziet hoe actueel gebruik de conditie van de asset beïnvloedt en zelfs wat de effecten zijn van alternatieve scenario’s.

Problemen en defecten worden in een vroeger stadium ontdekt. Onderhoud kan gerichter worden gepland en uitgevoerd. Met Assetlife ben je in staat betere, data-gedreven besluiten nemen en risico’s en kosten te controleren. Je loopt twee stappen voor op permanente structurele schade, reduceert het risico op onverwachte uitval of economische nevenschade en het verhoogt de veiligheid van het kunstwerk.

Met Assetlife kun je beter sturen op de inzet van de asset en de effecten ervan volgen. Je krijgt meer grip op onderhoudskosten. En door de rest-levensduur te verlengen voorkom je onnodige (of te vroege) investeringskosten. Met minder grondstoffen en een efficienter onderhoudsapparaat, beperk je de milieu-belasting en draagt Assetlife bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie.

Assetlife’s data uit het object is daarnaast ook een rijke bron met aanvullende informatie over verkeersbewegingen, laadbelastingen, meteorologie, enzovoort.

Bij conventionele inspectie­methodes kan inwendige schade lange tijd verborgen blijven. Wij lopen voor op het ontdekken van structurele schade en zijn in staat tijdig in te grijpen, door onderhoud naar voren te schuiven of het gebruik van de asset anders in te richten
Assetlife inzet 6467.jpg

Drie oplossingen op maat

 1. Reversed engineering
  Door de actuele status te vergelijken met de ontworpen levensverwachting, valideer je de werkelijke conditie van een constructie. Een reversed engineering rapport, gebaseerd op realtime metingen, laat je objectieve besluiten nemen over verantwoorde belasting en capaciteit.
 2. Continious Monitoring
  Volg de conditie van een asset, realtime en op ieder gewenst moment in een online dashboard. Begrijp hoe actueel gebruik de constructie beïnvloedt, voorkom onverwacht onderhoud en verminder de kans op uitval. Assetlife levert aanvullende inzichten over verkeersbewegingen, belasting en belading en koppelt die aan andere databases middels API’s.
 3. Predictive modelling
  Voorspel de toekomstige conditie, levensduur en beschikbaarheid van je asset. Toets de impact van alternatieve scenario’s bij verschillend gebruik. Maximaal inzicht in betrouwbaarheid, veiligheid en risicobeheersing.
 • Betere besluitvorming
 • Hogere veiligheid en betrouwbaarheid
 • (Risico)kostenbesparing
 • Duurzamere bedrijfsvoering
 • Toepasbaar op iedere beton-kunstwerk
 • Objectieve data inzichten
 • Zonder het kunstwerk aan te tasten of te beschadigen