Skip to content
bus_bij_heijmans.jpg
Met een open en creatieve blik richting circulariteit

Zero Waste

In 2023 wil Heijmans circulair bouwen en onderhouden. Zero Waste helpt daarbij. De eerste pilot is in februari 2020 gestart door regiokantoor Apeldoorn. Bij Zero Waste komen circulariteit, veiligheid, re-integratie en lokale verbondenheid samen, zowel voor serviceprojecten als onderhoudscontracten.

De term ‘Afval’ kan in de prullenbak

Binnen de bouw is (nog) veel afval, waarmee wordt bedoeld dat het grondstoffen zijn die niet meer geschikt zijn voor hergebruik of materiaalrecycling. Met Zero Waste kan de term ‘afval’ in de prullenbak, omdat alle vrijkomende materialen potentie hebben. Dat is omdenken, op weg naar een volledig circulair Heijmans.

inladen_materialen.jpg

Een goede oplossing voor servicelocaties

Heijmans kent veel initiatieven op het gebied van circulariteit. Vaak zijn dit initiatieven die vooral toepasbaar zijn op grote projecten. Daar komen vaak grote hoeveelheden grondstoffen vrij, die gemakkelijk te scheiden zijn en in grote massa’s worden afgevoerd. Bij serviceprojecten en onderhoud is dit een stuk complexer. Op veel locaties hebben we te maken met kleine hoeveelheden vrijkomende grondstoffen, veelal te gering om een container voor te plaatsen. En dat maakt scheiden lastig. Om die reden is Zero Waste bedacht. Een E-Crafter rijdt langs servicelocaties om materialen op te halen en gescheiden af te voeren.

Bijkomende voordelen

Hoe werkt het precies? Een collega meldt dat grondstoffen opgehaald kunnen worden. De chauffeur stuurt de E-Crafter binnen een week naar de locatie en zamelt de materialen in. De elektrische bus is voorzien van een aantal containers, voor de eerste afvalscheiding. Grote onderdelen worden meegenomen in kratten of vastgezet met spanbanden. Bijkomende voordelen van de snelle ‘ophaalservice’ is dat opgeruimde locaties een verzorgde en overzichtelijke indruk bieden en daarmee de veiligheid is verbeterd.

volle_bus_bij_verwerker.jpg

Re-integrerende chauffeurs

De chauffeurs voor Zero Waste zijn collega’s die re-integreren in het arbeidsproces. Zo kunnen ze op een laagdrempelige wijze weer in contact komen met klanten, projecten en collega’s. En dat werkt. De eerste chauffeur van de E-Crafter is inmiddels weer volledig aan de slag in zijn vertrouwde functie.

De rol als chauffeur is te zien als tussenstap, een overgangsfase. En in de toekomst kan de chauffeur ook iemand zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat we een steentje bijdragen aan maatschappelijk ondernemen en kunnen voldoen aan de SROI-verplichting die in veel contracten voorkomt.

Samenwerken

Met Zero waste zet Heijmans de kracht in van het lokale netwerk en wordt de gemeente daarbij betrokken. In Apeldoorn wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de lokale afvalverwerker Jan Zevenhuizen. Daarnaast is Zero Waste aangesloten bij Cirkelstad, waarin lokale bedrijven zich verenigen rondom hetzelfde doel: samenwerken aan nieuwe oplossingen op het gebied van circulariteit.

overzichtsfoto_bus.jpg

Data verzamelen

De afvalverwerker haalt de door ons gebrachte materialen verder uit elkaar, scheidt deze tot diverse grondstoffen en voert deze uiteindelijk af. Heijmans ontvangt een overzicht van het soort materialen en de hoeveelheid hiervan. Op deze data worden analyses uitgevoerd, zodat inzicht ontstaat in welke materialen exact vrijkomen bij de serviceprojecten. Vervolgens kijkt Heijmans welke mogelijkheden er zijn om circulariteit te bevorderen.

Van gescheiden afvoer naar circulariteit

Met Zero Waste kijkt Heijmans breder dan recyclen, we willen richting circulariteit. Als onderdeel van de ambitie om een gezonde leefomgeving te maken, is het perspectief op materialen en de behandeling daarvan aan verandering toe. Een vrijgekomen materiaal is geen afval, maar een bruikbare grondstof, die opnieuw te gebruiken is. Wat op het eerste gezicht ongeschikt lijkt, kan uiteindelijk wel degelijk waardevol zijn. Dat vraagt om een open en creatieve blik en Zero Waste is daar een eerste stap in.

Om vervolgstappen te kunnen maken en deze manier van werken op te schalen, bundelt Heijmans de krachten met andere ondernemers en maatschappelijke organisaties. In samenwerking met Cirkelstad, de lokale afvalverwerker en andere Heijmans-initiatieven kijkt het team achter Zero Waste naar het opnieuw inzetten van ‘afgedankte’ materialen.

Zero Waste is een samenwerking met Ondernemen055