Skip to content
5_vragen_aan_albert_vliegenthart_19.jpg

Verduurzaming: ruimte

De klassieke formule voor ruimte is: l x b x h. Het inzicht dat deze formule geen recht meer doet aan de 21ste eeuw is gegroeid. Volgens Heijmans ontbreekt de n van natuur. Wij stappen over op l x b x h x n, een formule die ruimte actuele inhoud geeft. Want de ruimtelijke opgaven van Nederland verlangen nieuw denkwerk, inventiviteit en verknoping met natuur.

Is een gewijzigde aanpak nodig? Ja. Het klimaat verandert sneller dan voorzien, maar onze ruimte is daar nog niet op ingericht. Dat leidt tot extreme verdroging en hittestress of juist wateroverlast. Op hun beurt – want het zijn dominostenen op een rij – beïnvloeden die verschijnselen ons wonen, werken, bewegen en recreëren.

Daar komt nog iets bij: klimaatverandering doet niet aan Schengen-akkoorden of visumplicht. Ze reikt voorbij grenzen. Buiten Europa zal klimaatverandering tot onbewoonbare gebieden en conflicten over land en water leiden. Zeer sterke migratie zal het gevolg zijn. Nog één zure appel: de biodiversiteit verschraalt, met alle gevolgen van dien. Flora en fauna lijden onder verstedelijking, mobiliteit en intensieve, grootschalige landbouw.

plein_van_leiden_heijmans_jeroen_dorrestijn_14.jpg

Geniaal systeem

Het goede nieuws? Binnen Heijmans is het inzicht verankerd dat we deel uitmaken van een systeem. Een ongepatenteerd systeem, want het valt niet na te maken. Er is er maar een van. Dat systeem heet aarde. En eerlijk is eerlijk: het zit geniaal in elkaar. Het biedt bomen die zuurstof maken, grond en planten die water zuiveren, insecten die gewassen bestuiven. Bij Heijmans hebben we daar oog voor. Want wij zijn dol op systemen. Elke dag werken we in de wereld van samenhang, oorzaak, gevolg en meetbaarheid. Dat komt van pas bij het doorgronden van systemen. Wij weten dan ook hoe je ruimte en natuur met elkaar kunt verknopen, waarbij we recht aan alle factoren doen. Kortom: l x b x h x n in de Nederlandse praktijk.

Nut en noodzaak van deze nieuwe formule? Daar kunnen we kort over zijn. Het systeem dat de aarde is, raakt steeds instabieler. Het lijkt op Jenga, het spel waarbij je telkens een blokje uit een gestapelde toren weghaalt. Met een belangrijk verschil: als een toren omvalt, bouw je hem weer op. Maar de aarde is geen gezelschaps- of behendigheidsspel. Daarom wil Heijmans de instabiliteit tegengaan. We willen het systeem steviger maken, waar steden, infrastructuur en landschap voordeel van hebben. Want dat kan.

Vol in het licht

Onze ambitie is fors. In samenspel met opdrachtgevers en ketenpartners willen we de formule l x b x h x n verder uitwerken en toepassen. Heijmans legt alvast twee troeven op tafel. Eén: in al onze plannen dragen we bij aan klimaatadaptatie. Dat houdt in dat we Nederland aanpassen aan het veranderende klimaat. En twee: we verhogen de biodiversiteit binnen natuurinclusief bouwen. Dit betekent dat restauratie, renovatie of nieuwbouw bijdraagt aan de lokale flora, fauna en natuurwaarden. In een boekje, genaamd ‘Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen’, zetten we klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen bij Heijmans vol in het licht. 

Dat doen we ook als partner in onder meer de landelijke samenwerkingsovereenkomsten City Deal Klimaatadaptatie en Green Deal Infranatuur. Wat daarbij helpt, is onze ruime expertise op het gebied van Bodem, Water en Ecologie. Maar het begint met oude formules willen inruilen voor nieuwe. Heijmans maakt die keuze weloverwogen. Van l x b x h naar l x b x h x n. Omdat we maker van gezonde leefomgevingen willen zijn.