Skip to content
biodiversiteit
Aandacht voor biodiversiteit en natuur als oplossing

Heijmans en biodiversiteit

In een gezonde leefomgeving speelt natuur een belangrijke rol. Daarom werken we aan de leefruimte voor mens, dier en natuur. Daar waar we aan de slag gaan, laten we de omgeving beter achter dan hoe we haar aantroffen.

Wij geven meer dan we nemen en dragen daarmee bij aan een leefbare toekomst voor mens, dier en natuur.

Meetbare biodiversiteit

We bouwen natuurinclusief. Woningen, kunstwerken en andere gebouwen, worden geïntegreerd in de natuur en andersom. Dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. We meten wat het effect is van de ingrepen.

Natuur als oplossing

We kunnen maximaal leren van de natuur. Heijmans verkent de zogenaamde ecosysteemdiensten (ESD), ofwel de natuur als oplossing voor problemen. Bijvoorbeeld het inzetten van bacteriën om bodemvervuiling op te lossen.