Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg
Heijmans wil een gezonde leefomgeving creëren.

Hoe Heijmans waarde creëert

Heijmans wil een gezonde leefomgeving creëren. Daarmee dragen we bij aan de oplossing van veel belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wil immers gezonde lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig en efficiënt van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen.

Als toonaangevende partij in de sector en als pragmatisch vernieuwende speler met een integrale benadering wil Heijmans haar verantwoordelijkheid nemen als regisseur van de bouwketen. We willen voorop lopen door voortdurend te verbeteren en kansen voor processtandaardisatie ten volle te benutten. In de gehele bouwketen zijn faalkosten nog te veel een gegeven en laat de voorspelbaarheid nog te wensen over. Verbeterinitiatieven vinden vaak versnipperd plaats en worden veelal projectgebonden geïnitieerd. Door kennis te bundelen, beter samen te werken en lerend vermogen over de grenzen van projecten te ontwikkelen, is er veel winst te behalen.

Met vernieuwende ideeën, producten en diensten wil Heijmans slimme oplossingen bieden die een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. We willen de mogelijkheden van digitaal bouwen en datagedreven ontwikkelen, realiseren en beheren optimaal benutten om onze klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn.

De bouwsector kan een positieve stempel drukken op de toekomst. Te beginnen bij het inrichten en ontwerpen van de gebouwde omgeving. Heijmans wil het verschil maken door duurzaam te ontwerpen, met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal en optimaal comfort en beleving. Het is ons doel om uiteindelijk niet meer waarde te onttrekken aan de leefomgeving, maar toe te voegen.

waardecreatiemodel.jpg