Stichting Administratiekantoor Heijmans

Certificaten van aandelen Heijmans worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De certificaten van aandelen zijn genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK.

Gerelateerde downloads

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 15 april 2020.pdf (7,6 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2019.pdf (15,6 KB)

Aankondiging Cert houdersvergadering 15 november 2019.pdf (25,2 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersverg. 15 november 2019.pdf (26,9 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 10-4-2019.pdf (7,6 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2018.pdf (16,7 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm BAVA 6 december 2018.pdf (4,3 KB)

Aankondiging Cert houdersvergadering 13 november 2018.pdf (21,2 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersverg. 13 november 2018.pdf (22,4 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 11-4-2018.pdf (4,5 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2017.pdf (14,6 KB)

Verslag Vergadering Certificaathouders 17 november 2017 - Vastgesteld d.d. 18 december 2017.pdf (106,5 KB)

Presentatie certificaathoudersvergadering 17 november 2017.pdf (23,2 KB)

Aankondiging certificaathoudersvergadering 17 november 2017 (19,0 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersvergadering 17 november 2017 (1,6 MB)

Rooster van aftreden bestuur STAK - versie website.pdf (7,2 KB)

Profielschets bestuursleden Stichting AK 13-9-2017.pdf (23,4 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 12-4-2017.pdf (11,0 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2016.pdf (33,8 KB)

Verslag Verg. Certificaathouders 18 november 2016 - vastgesteld.pdf (122,1 KB)

Aankondiging certificaathoudersvergadering 18 november 2016.pdf (12,0 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersvergadering 18 november 2016.pdf (33,8 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 13-4-2016.pdf (4,6 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2015.pdf (19,8 KB)

Verslag Verg Certificaathouders 20 november 2015.pdf (47,4 KB)

Aankondiging certificaathoudersvergadering 20 november 2015.pdf (7,1 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersvergadering 20 november 2015.pdf (23,3 KB)

Reactieformulier Stichting AK ivm AVA 15-4-2015.pdf (4,6 KB)

Verslag activiteiten Stichting Administratiekantoor Heijmans 2014.pdf (15,0 KB)

Verslag vergadering certificaathouders 2014.pdf (673,7 KB)

Aankondiging certificaathoudersvergadering 14 november 2014.pdf (56,5 KB)

Oproep - Agenda certificaathoudersvergadering 14 november 2014.pdf (55,3 KB)

Verslag vergadering certificaathouders 2013.pdf (759,5 KB)

Verslag vergadering certificaathouders 2012.pdf (1,4 MB)

Statuten Stichting Administratiekantoor Heijmans d.d. 9 juli 2018.pdf (299,7 KB)

Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Heijmans d.d. 9 juli 2018.pdf (657,4 KB)

Verslag activiteiten SAK 2013.pdf (58,0 KB)

Verslag Verg. Certificaathouders 15 november 2019 - vastgesteld.pdf (35,3 KB)