Zutphense Broodfabriek wordt Clean Tech Centrum

1 november 2013

Heijmans en het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven hebben overeenstemming bereikt over de verkoop, rehabilitatie en verbouwing van de Zutphense Broodfabriek tegenover NS-Station Zutphen. Het Innovatiegilde neemt het gebouw begin volgend jaar in gebruik als clean tech centrum. Heijmans verkoopt de gebouwen voor een symbolisch bedrag met de verplichting ze te restaureren en een nieuwe functie te geven. De komende jaren werkt Heijmans samen met de gemeente en andere partijen aan de transformatie van het voormalige bedrijventerrein De Mars in Noorderhaven tot een gebied waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Programmering

De Broodfabriek is het derde en laatste historische pand in Noorderhaven dat een nieuwe bestemming krijgt. Het Pakhuis en de Broodfabriek worden binnenkort overgedragen aan het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven. Dit samenwerkingsverband van elf regionale ondernemers verbouwt het pand tot een innovatiecentrum voor duurzame technologie. Een groot deel van de Broodfabriek wordt ingericht als werkplaats. Verder komt er werkruimte voor ‘beginnende ondernemers die duurzame producten en technieken ontwikkelen. In de werkplaatsen komen proefopstellingen van machines voor het praktijkonderwijs. De ondernemingen verzorgen dat samen met Technische Universiteiten, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Saxion en ROC Aventus.
Heijmans en de gemeente Zutphen openen er ook een informatiecentrum voor Noorderhaven, waar tevens het projectbureau Noorderhaven kantoor zal houden.

broodfabriek.jpg

De Broodfabriek is het derde en laatste historische pand in Noorderhaven dat een nieuwe bestemming krijgt.

Energieneutraal

Het clean tech centrum in de Broodfabriek moet gaan functioneren als incubator in de Stedendriehoek; een centrum voor ontwikkeling, scholing en kennisuitwisseling van schone technologie. De Broodfabriek zelf vormt daarvoor een goed voorbeeld. Het gebouw wordt energieneutraal. Het krijgt een biogasinstallatie voor de recycling van houtachtige brandstoffen en het gebruik van olifantsgras (miscanthus gigante). Deze reuzengrassoort wordt op de Noorderhaven geplant.

Oplevering

Innovatiegelde Pakhuis Noorderhaven start nog dit jaar met de renovatie van de Broodfabriek, volgens een ontwerp van Attika Architekten uit Zutphen. Het pand wordt begin volgend jaar geopend, nog vóór het Pakhuis Noorderhaven, waarvan de verbouwing ingrijpender is.
Heijmans ontwikkelt ook twee woningbouwprojecten. In Haven1314 komen eengezinswoningen rond een groene binnentuin. De verkoop start binnenkort. Het Ubuntuplein betreft woningen en voorzieningen voor de woongemeenschappen van de coöperatie Ubuntuplein. De gemeente Zutphen start volgend jaar met de aanleg van onderdoorgangen onder het spoor en het uitgraven van de nieuwe Noorderhaven.

Noorderhaven.jpg

Ambitie Heijmans

Heijmans is ervan overtuigd dat initiatieven als deze grote aantrekkingskracht hebben op ontwikkelgebieden die lang ‘leeg’ staan. Gebiedsontwikkeling moet starten vanuit de openbare ruimte en een goede programmering. We denken vanuit de identiteit van een gebied, een publiek domein met functies, en niet vanuit de stenen die worden gebouwd.
In ons denken over ruimtelijke oplossingen zijn duurzaamheid en innovatie van cruciaal belang. Het gaat ons dan vooral over slimmer, efficiënter en toekomstgerichter. Met de nieuwe programmering in Noorderhaven Zutphen nemen we de verantwoordelijkheid om verandering en innovatie te realiseren, partnerships aan te gaan met nieuwe ondernemers die samen met ons het verschil willen maken.