Wijdemeren kiest Heijmans voor centrumplan Loosdrecht

5 oktober 2015

Heijmans gaat met gemeente Wijdemeren verder in gesprek om het ontwikkelplan voor het centrumplan Loosdrechts Terras uit te werken. De gemeente selecteerde Heijmans op basis van Best Value Procurement, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van marktpartijen als samenwerkingspartner.

LOOSDRECHT-2.jpg

Met het plan Loosdrechts Terras wil de gemeente een levendige dorpskern realiseren, waar buiten het watersportseizoen ook genoeg te beleven is. Binnen het plan wordt gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte aan het water, centrumvoorzieningen gecombineerd met woningen en een passantenhaven. Tijdens de aanbesteding en selectie toonde Heijmans de beste visie en strategie op de vraag hoe het centrumplan gerealiseerd kan worden.

Loosdrechts-Terras-3.jpg

Indicatieve verbeelding van het masterplan

De komende maanden gaat Heijmans in nauwe samenwerking met de gemeente de concretiseringsfase in. Dit houdt in dat beide partijen afstemmen dat zij hetzelfde voor ogen hebben, waarna de gemeente het project definitief zal gunnen. Medio 2016 kunnen de werkzaamheden dan starten en in 2018 kan het nieuwe centrum voor Oud-Loosdrecht gereed zijn.