Wegverbreding A12 Ede - Grijsoord deze zomer al gereed

21 januari 2016

Sinds februari 2015 werkt Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat aan de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord. De werkzaamheden verlopen zo voorspoedig dat de weg in beide richtingen rond de zomer van 2016 kan worden opengesteld.

De versnelde oplevering van de extra rijstroken is mogelijk door slim te plannen en innovatief te werken. Tot de in gebruikname van de derde rijstrook in beide richtingen rond de zomer van 2016, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Zo wordt de komende periode onder meer op diverse locaties langs de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord verder gewerkt aan de verbreding van viaducten en onderdoorgangen en vervanging van viaducten (viaduct N224 en spoorviaduct) onder en over de A12. Ook staan er in mei en juni nog twee weekendafsluitingen op de planning.

Terugblik: beperkte hinder weggebruikers

Over een lengte van 11 kilometer gold gedurende 11 weken op versmalde rijstroken een maximum snelheid van 90 km/h in de maanden september, oktober en november. Deze beperkingen zorgden in beperkte mate voor extra hinder doordat veel werkzaamheden in de avonden en nachten uitgevoerd werden. Ook werd gebruik gemaakt van de reeds geplande buitendienststellingperiode van het spoor: zo werd de hinder voor het spoorverkeer ook zoveel mogelijk beperkt. Heijmans heeft in november vorig jaar nog een 1.770 ton zwaar brugdek over de A12 zo'n 30 meter verschoven om er een nieuw brugdek te kunnen bouwen.

PPS

Heijmans verbreedt voor Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Het project is voor Heijmans de eerste publiek-private samenwerking in de infra in Nederland. Heijmans is volledig verantwoordelijk van ontwerp tot en met onderhoud en inclusief de financiering (Design, Build, Finance en Maintain). Aan de opdracht werken diverse wegenbouw en civieltechnische disciplines samen. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk speerpunt.