Nijmeegs wegennet in goede handen bij Heijmans

22 februari 2017

De gemeente Nijmegen en Heijmans werken al jaren samen aan het onderhouden en vernieuwen van het asfalt in de stad. Onlangs werd nog een nieuw asfalt onderhoudscontract getekend tot en met 2019. Hoe komt het dat deze samenwerking zo goed verloopt en waarom is Heijmans de ideale partner voor de gemeente? Regiodirecteur Johan ter Horst van Heijmans en Frans Meussen van de gemeente Nijmegen blikken terug én kijken vooruit.

Dwars door de stad

In mei 2016 is Heijmans gestart met een langdurig asfalt onderhoudscontract. Daarvoor was Heijmans ook al vijf jaar betrokken als onderhoudspartner. Frans: "In die vijf jaar hebben we samen voor wel tien jaar werk gemaakt, zoveel projecten hebben we opgepakt. Ongekend. En dat terwijl veel hoofdwegen dwars door de stad gaan. De omwonenden en de bereikbaarheid van winkels en bedrijven zijn voor de gemeente heel erg belangrijk. Daar komt veel en goede omgevingscommunicatie bij kijken. Door de goede samenwerking met Heijmans hebben we het voor elkaar gekregen om bij sommige projecten overdag én ’s nachts te werken aan hoofdwegen. Heijmans denkt daarin goed mee en is voor ons een belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor de omgeving. Dat is voor ons veel waard. Midden in de stad werken is niet voor iedereen weggelegd.”

Heijmans-Gemeente-Nijmegen-Asfaltonderhoud-3.jpg

Frans Meussen van de Gemeente Nijmegen (links) en Johan ter Horst van Heijmans op de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen.

Betrokken

“We kunnen onze organisatie heel flexibel inzetten”, vertelt Johan. “We hebben veel mensen uit de regio die de situatie in de stad goed kennen. Hier loopt al jaren hetzelfde team rond. Soms is er wat verloop, maar de kern blijft altijd op peil. Deze mensen kunnen snel schakelen, meedenken met problemen en kunnen snel op locatie zijn. Zo kunnen we de wensen van de gemeente goed bedienen. Meestal staan de projecten wat langer op de planning, maar soms moet je ook gewoon snel kunnen schakelen. We kunnen grotendeels zelf inplannen en hebben het vertrouwen van de gemeente. Bovendien hanteren we gezamenlijk de regel ‘afspraak is afspraak’. Die afspraken komen we samen ook na. Dat kan ook, want de lijntjes zijn kort. Dat werkt heel prettig.”

Snel schakelen

Een voorbeeld is de Berg en Dalseweg, een drie kilometer lange hoofdweg in Nijmegen-Oost. Frans: “We hadden in de planning staan om het asfalt in twee fases te vervangen. Het moest gefaseerd, want ons onderhoudsbudget was beperkt. Maar er kwamen steeds meer klachten van omwonenden en weggebruikers. De wethouder kwam in actie en het werk moest toch snel uitgevoerd worden. Sterker nog, binnen een week moesten we starten.

"De inzet die tijdens de uitvoering door iedereen werd getoond, daar ben ik nu nog steeds trots op." Frans Meussen, Gemeente Nijmegen

Op vrijdag belden we Heijmans en op dinsdag stond de eerste machine al het asfalt weg te frezen. Tijdens de uitvoering besloten we om niet alleen de slechte stukken te doen, maar de complete weg. Het knappe is dat Heijmans met de genomen verkeersmaatregelen de doorgaande weg altijd gedeeltelijk open heeft kunnen houden. Omdat het zo snel ging, waren er ook relatief weinig klachten. In tien dagen tijd was het oude asfalt weg. Daarna hebben we samen een planning opgesteld met een gedetailleerde fasering van huisnummer tot huisnummer. Met de mensen van Heijmans langs de deuren, bewonersbrieven, stikkers op honderden geparkeerde auto’s, iedere dag 20 verkeersregelaars, tekstkarren, pendelbusjes naar de Sint Maartenskliniek… zo hebben we het voor elkaar gekregen. De inzet die op dat moment getoond werd door iedereen, daar ben ik nu nog steeds trots op.”

Ruimte voor alternatieven

Er is in dit bestek veel ruimte voor innovaties en andere oplossingen. Johan: “We denken nu bij de projecten die op de planning staan mee over de asfaltconstructie. We hebben namelijk asfaltmengsels die economisch voordeliger en duurzamer zijn voor bepaalde type wegen. Zo kunnen sommige projecten onder het budgetplafond worden uitgevoerd, terwijl de kwaliteit minimaal hetzelfde blijft. Technisch kunnen we het werk altijd wel maken, maar het is veel belangrijker hoe we het werk maken en met welke belevenis. Aandacht voor alles wat we doen, dat moeten we uitdragen. Want buiten op het werk, daar moet het toch echt gebeuren.”

Onlangs moest op een stuk weg een volledig nieuwe asfaltconstructie aangebracht worden van drie lagen. Frans: “We vroegen om op het gebied van duurzaamheid en levensduur een goed voorstel te doen voor een asfaltmengsel. Uit onderzoek van Heijmans bleek dat er een dunnere laag asfalt lag dan gedacht, met daaronder een puinbaan die nog in prima staat was. Toen zijn we samen om tafel gegaan en hebben we besloten om Recoflex toe te passen. Zo hoefden we alleen maar de laag asfalt te verwijderen en er een nieuwe laag van 4,5 cm Recoflex op te leggen. Veel minder overlast voor de omgeving en we hebben het werk binnen een week kunnen uitvoeren in plaats van 2,5 week. Oude materialen laten zitten, minder asfalt afgevoerd, minder (duurzamer) asfalt aangebracht. Dat is voor iedereen een win-win situatie. Dit is pragmatisch en circulair denken tegelijk. Zo konden we meer werk maken met hetzelfde budget.”

Economisch Meest Voordelig

De afgelopen jaren is er een goede relatie opgebouwd met de gemeente. Heijmans weet precies wat de gemeente wilt als er een uitvraag komt. Johan: “Dat bespaart veel tijd, waardoor wij ook sneller kunnen werken. Wij hebben veel aandacht besteed aan de verlenging van het contract. We hebben ons daar lang en met een vast team op gefocust. Uiteindelijk hebben we het contract op EMVI gewonnen met een groot financieel verschil. De gemeente Nijmegen straalt echt marktvisie uit op dit gebied. Zo werken we ook gestructureerd aan ‘past performance’. De gemeente beoordeelt Heijmans op het uitgevoerde werk, maar ze vinden het ook belangrijk om te weten wat wij van de gemeente vinden. Bereiden ze werken goed voor? Kunnen we voldoende alternatieven aandragen? Daarin stelt de gemeente zich heel kwetsbaar op.”