Walsnavigatie voor betere asfaltkwaliteit

21 november 2014

Heijmans introduceert een innovatieve walsmethode voor een betere asfaltkwaliteit. Opdrachtgevers en wegbeheerders die vertrouwen op een goede kwaliteit van het aangebrachte asfalt, waren tot dusver afhankelijk van het inzicht en de ervaring van de individuele walsmachinist. Met de nieuwe walsmethode wordt dit vakmanschap gecombineerd door een in eigen huis ontwikkeld systeem. Dit systeem ondersteunt en begeleidt de machinist bij zijn werk. Zo wordt een betere, constante kwaliteit van de verdichting gewaarborgd.

Bij het asfalteren is het walsen een belangrijk onderdeel van het proces om de aangebrachte asfaltlagen goed te verdichten. Goed verdichte lagen en een constante kwaliteit zijn de cruciale factoren in de levensduur van het asfalt en voorkomen onnodige slijtage en schade. Daarmee wordt de verharding minder onderhoudsgevoelig.

Smart-walsen-Heijmans-3.jpg

De walsnavigatie helpt de machinist zijn vak optimaal uit te voeren en inzicht te krijgen in data.

Je zou dus verwachten dat het walsen zo veel mogelijk wordt geoptimaliseerd op basis van technische gegevens en een gereguleerd proces, waarbij de laatste stand der techniek wordt ingezet. Niets is minder waar: vandaag de dag vertrouwt de wegenbouw nog steeds op het fingerspitzengefühl van de walsmachinisten. Deze ervaren vakmensen werken op basis van wat ze zien en voelen in combinatie met een flinke dosis intuïtie. Het combineren van het beste vakmanschap én technologie hebben geresulteerd in een innovatief wals-ondersteuningsysteem. Een systeem dat de machinist helpt zijn vak optimaal uit te voeren en zijn inzicht om te zetten in data.

Walsen op navigatie

Heijmans ontwikkelde samen met de Universiteit Twente en Trimble een uniek systeem dat bestaat uit drie onderdelen. Op de eerste plaats een walsnavigatiesysteem in de wals dat de situatie door onder andere GPS en temperatuurmeting ter plaatse vastlegt. Dit systeem wordt voorzien van een door Heijmans ontwikkelde software die de gegevens over de asfaltmengsels en hun gewenste verdichting vertaalt naar zogenoemde walsmodellen. Deze modellen geven de machinist informatie over de te volgen walsprocedure en het bereikte resultaat. Als tweede kan het project digitaal ingevoerd worden en worden de bereikte walsresultaten weergegeven waardoor een real time beeld en totaal vlakdekkend beeld ontstaat van het verdichtingsproces en resultaat op het project. Het derde component is een database waarmee over de gehele oppervlakte van de asfaltverharding de uitgevoerde walsprocedure beoordeeld kan worden ten opzichte van het walsmodel.

Sturen op kwaliteit

Het walsnavigatiesysteem begeleidt de walsmachinist om tot de optimale verdichting te komen, daarnaast geeft de informatie ten opzichte van het gekozen walsmodel de projectleiding inzicht tijdens de realisatie. Hierdoor krijgt de projectleiding de mogelijkheid om bij te sturen. Met het systeem brengen we het gehele wegvak in beeld via een integrale rapportage. Daardoor kunnen we de kwaliteit beter waarborgen en zijn eventuele aandachtspunten voor onderhoud en beheer direct in beeld. Daarnaast is het systeem altijd up to date waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Bij het conventionele walsen vertrouwen zij tot dusver op gegevens die gebaseerd zijn op een steekproefcontrole door het nemen van boorkernen. Daarbij worden kwaliteitsverschillen binnen het wegvak niet altijd zichtbaar.

Toepassing en ontwikkeling

De innovatieve walstechniek is al toegepast op enkele projecten waaronder de Parallelweg in ’s-Hertogenbosch. Vanaf vandaag wordt het eerste walsnavigatiesysteem in Europa definitief ingezet op verschillende projecten van Heijmans.