Waddenzeedijk over 13 kilometer weer veilig

Dijkverbetering met Elastocoast is een voorbeeld voor de rest van Nederland

14 september 2016

De Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is weer veilig. Over een traject van 13 kilometer heeft Heijmans de dijk de afgelopen maanden verbeterd met een laag Elastocoast. Dit is een innovatief en natuurvriendelijk materiaal dat de dijk de komende 50 jaar duurzaam beschermt tegen erosie en hoogwater. Het werk was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Heijmans-Waddenzeedijk-Elastocoast-Wetterskip-16.jpg

De bekleding aan de onderkant van de dijk heeft een laag Elastocoast gekregen: steen gemengd met twee componenten bindmiddel.

Heijmans-Waddenzeedijk-Elastocoast-Wetterskip-9.jpg

In april 2016 is gestart met het aanbrengen van Elastocoast over een lengte van 13 kilometer.

Woensdag 14 september geeft dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân de dijk symbolisch terug aan de wethouders van de betrokken gemeenten: Nel Haarsma (Het Bildt), Jaap Hijma (Ferwerderadiel) en Pytsje de Graaf (Dongeradeel). Hiermee is de afronding van deze dijkverbetering een feit.

Voorbeeldproject

Bé de Winter: ‘Dankzij de goede samenwerking met de omgeving en de innovatieve aanpak hebben is de dijkverbetering in een kortere periode, tegen lagere kosten en met minimale hinder voor omgeving en natuur uitgevoerd.’ Roeland Hillen, directeur van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma: ‘De komende jaren wordt er in heel Nederland meer dan 1100 km aan dijken en 256 sluizen en gemalen versterkt. Ons land staat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. De verbetering van de Friese Waddenzeedijk met Elastocoast is hierin een voorbeeld voor de rest van Nederland.’