Vos & Teeuwissen wordt Heijmans

2 december 2014

Heijmans speelt als integraal bedrijf in op de groeiende vraag naar totaaloplossingen. De keuze voor een integraal bedrijf betekent dat we, net als bij onze start in 1923, onder één sterk merk opereren: Heijmans. Om die reden zal Vos & Teeuwissen in Huizen per 1 januari 2015 de naam Heijmans voeren. Met de wijziging laten we de merknaam Vos en Teeuwissen los. Onder de naam Heijmans opereren we vanuit één sterk merk en maken we de bundeling van krachten binnen het speelveld van gebiedsontwikkeling en (woning)bouw duidelijker zichtbaar.

Directiewijziging

Met ingang van 1 januari 2015 vinden er wijzigingen plaats in de directie. Wim Oudendorp, huidig directeur van Vos en Teeuwissen, wordt met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot directeur Heijmans Woningbouw in Amersfoort. In Huizen voert Erik Vos als directeur per 1 januari de dagelijkse leiding over Vos en Teeuwissen, vanaf dan onder de naam Heijmans. Er vinden verder geen personeelswisselingen plaats. Zo blijft project- en gebiedsspecifieke kennis en lokale betrokkenheid geborgd en behouden klanten hun vaste aanspreekpunt.

Vos en Teeuwissen maakt als partner in vastgoed en woningbouw sinds 1996 deel uit van het Heijmans concern. Heijmans heeft eerder de dochterbedrijven Proper-Stok, Burgers Ergon, Breijn, Reukers en Heijmans Bouw Zeeland omgevormd naar Heijmans. Hiermee hebben wij de kennis en kunde binnen Heijmans nog verder vergroot en bieden wij meerwaarde voor klant en samenleving.

Huidige woningbouwprojecten van Vos & Teeuwissen zijn o.a.: