Voorlopige gunning Wintrack II TenneT aan Heijmans en Europoles

Het project omvat ontwerp en realisatie van hoogspanningsmasten en fundaties op twee tracés

16 december 2016, 17:38

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de opdracht Realisatie Wintrack II, Noordwest 380kV en Zuidwest 380kV voorlopig gegund aan de combinatie Heijmans-Europoles. Het project omvat ontwerp en realisatie van de benodigde hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West). De opdracht (design & construct) heeft een waarde van circa € 200 miljoen.

Met het project Noordwest 380 kV wordt de bestaande hoogspanningsverbinding (220 kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten vervangen door een 380 kV verbinding; deels gecombineerd met 110 kV. Hierdoor wordt het mogelijk om elektriciteit afkomstig van verschillende centrales, (offshore) windparken en onderzeese stroomverbindingen in het noorden beter te transporteren en te verdelen. Het project Zuidwest 380 kV West betreft de aanleg van een nieuwe verbinding die de transportcapaciteit op het tracé Borssele-Rilland verdubbelt, zodat het elektriciteitsnetwerk ook ruimte biedt voor stroom opgewekt in bijvoorbeeld nieuwe offshore windparken.

Wintrack fundering.jpg

Deze voorlopige gunning past in het selectieve wervingsbeleid van Heijmans, waarbij grote werken in partnerships worden aangenomen en projecten worden gerealiseerd in samenwerking met partners die een gedegen track record hebben op hun gebied.

Beide projecten vallen onder de lopende rijkscoördinatieregeling (rcr). De combinatie start de werkzaamheden na onherroepelijke vaststelling van de zogenoemde inpassingsplannen die hier aan verbonden zijn. De opdracht wordt naar verwachting eind januari 2017 gegund.

Innovatief ontwerp

Wintrack is een nieuw mast-concept voor hoogspanningslijnen en wordt door TenneT al gebruikt in de projecten Randstad 380 kV Zuid- en Noordring en Doetinchem-Wesel. De innovatieve Wintrack II mast wordt deels ook van beton gemaakt, in tegenstelling tot de Wintrack I mast die geheel van staal is. Ook heeft de mast een rank en strak profiel en is zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt beperkt. Door deze eigenschappen is het mogelijk nieuwe, bovengrondse 380 kV verbindingen aan te leggen met een minimale impact op mens en landschap.

Wintrack1.jpg

Over Europoles

Europoles is Europees marktleider in het fabriceren van masten, kolommen en structurele systemen. Europoles biedt standaard en speciale oplossing, alsmede turnkey systemen met inbegrip van alle diensten van advies tot de ontmanteling. Er wordt gebruik van bewezen en innovatieve technologieën en materialen van beton, staal en glasvezel versterkte kunststof. Europoles dient de infrastructurele markten voor verkeer, energie, telecommunicatie en verlichting in Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en aantrekkelijke markten wereldwijd. Met wereldwijd 1.400 medewerkers en fabrieken in Duisland, Polen, Zwitserland en Oman wordt een omzet van € 175 miljoen gerealiseerd.