Vliegtuigbommen uit WOII gevonden in Rijsenhout

Voor de gemeente Haarlemmermeer worden niet gesprongen explosieven in kaart gebracht en ontmanteld

10 oktober 2016

Update 13 december: twee Duitse vliegtuigbommen van 500 kilogram zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Update 23 november: een Duitse vliegtuigbom van 250 kilogram is geruimd. Bekijk de video:Update 22 november: dertig bommen gevonden, waarvan een bom geruimd.

Op donderdag 10 november zijn er twee NGE's (Niet Gesprongen Explosieven), ook wel Duitse bommen, gevonden. Het gaat om een bom van 250 kilogram en om een bom van 50 kilogram. De teller staat nu op 30 stuks.

Update 8 november: Er zijn 2 NGE's (Niet Gesprongen Explosieven) gevonden.

Update 3 november: Er zijn vier NGE's (Niet Gesprongen Explosieven), ook wel Duitse bommen, gevonden. Het gaat om twee bommen van 500kg en twee bommen van 250kg. De vliegtuigbommen zijn gevonden tussen de ‘hoek’ Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg en de A4 in Rijsenhout. Daarmee staat de teller nu op 24.

Update 2 november: de 20e vliegtuigbom met een gewicht van 250kg is gevonden.

Heijmans is in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer begonnen met het in kaart brengen van niet gesprongen explosieven langs de A4 bij Rijsenhout. Sinds de start van de werkzaamheden op 14 september zijn al 30 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Schijnvliegveld

Op het terrein in Rijsenhout wordt in de toekomst een kassencomplex gerealiseerd. Op deze locatie heeft in de Tweede Wereldoorlog een schijnvliegveld gelegen waardoor het gebied grondig onderzocht moet worden op verdachte objecten. Op het hele te ontwikkelen terrein zijn bij de detectie tot 4 meter beneden maaiveld in totaal 126 verdachte verstoringen gemeten in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer.

OCE-Conventionele-Explosieven-Rijsenhout-Heijmans-15.jpg

De afdeling 'Opsporen Conventionele Explosieven' van Heijmans op zoek naar meer vliegtuigbommen.

De afdeling opsporing conventionele explosieven (OCE) van Heijmans is verantwoordelijk voor de benadering van deze verstoringen. Het benaderen verloopt in twee fasen: 106 verdachte verstoringen worden in de komende weken in fase 1 benaderd, de overige 20 in het voorjaar van 2018 (fase 2).

19 bommen

Het project is een unicum voor bodemspecialisten zoals Heijmans. Het komt niet vaak voor dat op een terrein zoals deze, in een kort tijdsbestek diverse bommen worden gevonden. De 19 bommen die tot op heden zijn gevonden, hebben een verschillende grootte en explosiekracht/kaliber. Het gaat om een Engelse 250-lbs en diverse Duitse bommen van respectievelijk 50kg, 250kg en 500kg. Een van de bommen lag slechts twintig centimeter onder grond.

OCE-Conventionele-Explosieven-Rijsenhout-Heijmans-8.jpg

Er zijn een Engelse 250-lbs en diverse Duitse vliegtuigbommen van respectievelijk 50kg, 250kg en 500kg gevonden.

In totaal zijn 102 van de 106 objecten in het fase 1 gebied benaderd. Op dit moment vormen de aangetroffen objecten geen gevaar voor omwonenden en nabijgelegen infrastructuur. Omwonenden worden nauw betrokken bij de werkzaamheden en de voortgang ervan. Naast de benadering van de 106 verdachte verstoringen in fase 1, is Heijmans verantwoordelijk voor de dieptedetectie. Dat betekent dat het terrein van 4 tot 8,5 meter beneden maaiveld ook wordt onderzocht op verdachte objecten. Gelet op het aantal niet afgegane explosieven/bommen dat nu toe is gedetecteerd, is de kans groot dat er nog meer bommen worden aangetroffen.

Laten ontploffen?

Het hele gebied zal worden ontdaan van explosieven. Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet te zeggen. Eerst lokaliseert Heijmans de plekken waar voorwerpen liggen. Als het een bom betreft gaat de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) aan de slag en onderzoekt om welke type bom het gaat. Vervolgens wordt de bom weer toegedekt met zand en zware platen. Heijmans ondersteunt de EOD Defensie met diverse civiele werkzaamheden zoals het benaderen van de bomlocaties met beveiligde machines en het aanleveren van materiaal zodat de bom veilig gesteld kan worden op locatie.

Eind oktober gaat Heijmans met alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, de EOD en het Hoogheemraadschap om tafel om te bespreken wanneer en hoe de explosieven het best kunnen worden ontmanteld of tot ontploffing worden gebracht.

Lees ook: 'Recordvondst aan WOII vliegtuigbommen'