Vliegend buffet op de dijk

9 oktober 2013

Als we het hebben over natuurbescherming, is het bekleden van dijken met asfalt of beton wel het laatste waar je aan denkt. En toch is het versterken van de dijken met een op asfalt lijkend materiaal (Elastocoast) de beste optie om de kwetsbare natuur in en om de zee te beschermen. Dat komt doordat algen, wieren en schelpdieren, zoals mosselen, weelderig groeien op een dijkbescherming van Elastocoast. De dijk fungeert zo als een ‘vliegend buffet’ voor kustvogels die van deze organismen afhankelijk zijn voor voedsel.

Met het stijgen van de zeespiegel is het noodzakelijk geworden om de dijken langs de Nederlandse kust te verhogen, aan te passen en te versterken. Dit gebeurt o.a. door het aanbrengen van zand. Strandhoofden die nu nog bedekt zijn met een tapijt van mosselen en andere kleine organismen, verdwijnen hierdoor op sommige plaatsen onder het zand, waardoor kustvogels, zoals steenlopers en scholeksters, hun fourageergebied verliezen. Op andere plaatsen worden betonstenen aangebracht als bescherming van de dijk. Dit is niet alleen esthetisch gezien minder wenselijk, het heeft ook een functioneel nadeel omdat deze stenen de golfslag nauwelijks breken. Bovendien groeien er bijna geen organismen op de kale steen.

Poreus is beter

Een poreuze dijkbekleding is beter. Die absorbeert de energie van inslaande golven, zodat de golfoploop over het talud wordt geremd. Daarom wordt al enige tijd open steen asfalt toegepast als dijk- of dambekleding. Elastocoast biedt hierop een verdere verbetering. Dit innovatieve en duurzame bekledingssysteem bestaat uit breuksteen die met polyurethaan wordt gebonden, een soort tweecomponenten superlijm. De korrelafmetingen liggen binnen relatief nauwe grenzen (bijvoorbeeld tussen 20 en 40 mm). Daardoor ontstaat er een zeer open structuur. Die absorbeert niet alleen de golfinslag, maar biedt ook houvast voor de aangroei en ontwikkeling van algen, zeewieren en schelpdieren.

Stormbestendig

Direct na het mengen van de stenen en het bindmiddel wordt het Elastocoast met trekkers en kiepkarren naar de verwerkingslocatie getransporteerd, vanuit een productie-installatie in de buurt. Binnen 25 minuten moet het materiaal zijn aangebracht en geprofileerd, want het hardt snel uit. Het resultaat is een zeer sterke en erosiebestendige bekleding met een lange levensduur. Dat blijkt onder meer uit de bevindingen met een in oktober 2007 aangelegd proefvak in Petten. Na een aantal hevige stormen in 2008 en 2009 blijkt de mechanische schade verwaarloosbaar klein te zijn. Elastocoast gaat met een levensduur van 50 jaar dan ook minstens twee keer zo lang mee als open steen asfalt en bovendien is 1/3 minder laagdikte nodig.

Aanbrengen Elastocoast_1200.jpg

Het aanbrengen van Elastocoast.

Chemie

Elastocoast is enkele jaren geleden ontwikkeld door de chemiegigant BASF. Het kon echter alleen op kleine schaal worden geproduceerd. Daarom zocht BASF contact met Heijmans. Samen is een grootschalige productie-installatie ontwikkeld, waardoor de toepassing van Elastocoast nu ook efficiënt en betaalbaar kan plaatsvinden.

De komende jaren zullen er enorme bedragen zijn gemoeid met de bescherming van Nederland tegen het oprukkende hoogwater. Het overlagen van bestaande dijken vormt daarin een belangrijke middel om de kosten binnen de perken te houden. De lange levensduur, de waterbouwkundige functie en de gunstige ecologische eigenschappen van het materiaal maken Elastocoast hierbij de dijkbekleding van de toekomst.