Gebiedsontwikkeling Vlaardingen van start

16 februari 2015

De gemeente Vlaardingen en Heijmans zijn deze week gestart met het bouwrijp maken van project De Buitenplaats Van Ruytenburch in Vlaardingen. In deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling brengt Heijmans gefaseerd verschillende woningen op de markt. In mei wordt gestart met de bouw van de eerste 44 woningen en 5 vrije kavels. In totaal komen er circa 180 woningen en appartementen.

Buizengat-Oost

De Buitenplaats Van Ruytenburch ligt aan de rand van ’t Hof en het Oranjepark en op loopafstand van het historische stadscentrum. De markante brandweerkazerne en watertoren in het gebied krijgen een nieuwe bestemming en blijven iconisch voor het gebied. De nog niet bebouwde deelgebieden hebben een tijdelijke bestemming, zoals stadslandbouw.

1719,1 Heijmans - Van Ruytenburch Vlaardingen straatprofiel Parklaan - 72dpi .jpg

Impressie van de twee-onder-een-kap woningen

Co-creatie

Kenmerkend voor De Buitenplaats Van Ruytenburch is de co-creatie met de toekomstige bewoners. Met de woonwensen als basis voor het ontwerp komt een gevarieerde en hoogwaardige woonwijk tot stand. De architectuur van de woonwijk krijgt de sfeer en stijl van de fin de siècle, de periode tussen eind 19e en begin 20e eeuw. Een stijl die zich kenmerkt door ambachtelijkheid en verfijning.

Het gebied wordt stapsgewijs ontwikkeld. De snelheid van ontwikkelen en bouwen wordt mede bepaald door de vraag. Inmiddels is al gestart met de verkoop de 44 twee-onder-een-kap woningen en de 5 vrije kavels. De appartementen in het toekomstige gebouw aan de kade op het voormalige evenemententerrein gaan in april in de verkoop. Als dit voorspoedig verloopt, start Heijmans eind 2015 met de bouw. Het totale project dient medio 2020 te zijn afgerond.

Buizengat-plan.jpg

De gebiedsontwikkeling Buizengat-Oost wordt gefaseerd uitgevoerd.

Actieplan Wonen

De ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties om Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker woonstad te maken. Dit project past in de strategie van Heijmans om in te zetten op zijn kracht als binnenstedelijk gebiedsontwikkelaar en de versterking van binnensteden.

Meer informatie over de huizen