Verbreding A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord naar Heijmans

30 juni 2014

Heijmans heeft van Rijkswaterstaat het voornemen tot gunning ontvangen om de A12 tussen Ede en Grijsoord te verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken en dit traject na beschikbaarstelling 16 jaar te onderhouden. Ook het deel van de A12 tussen Veenendaal en Ede, dat in 2008 al verbreed werd, is in het contract meegenomen. Deze integrale DBFM (Design Build Finance Maintain) opdracht heeft een waarde van ruim € 80 miljoen. Heijmans Capital, Heijmans' joint-venture voor PPS-projecten met 3i Investments plc. Infrastructure, is opdrachtnemer voor dit contract. De definitieve gunning is medio juli voorzien.