Verbreding A12 Ede - Grijsoord officieel geopend

4 juli 2016

Rijkswaterstaat markeerde samen met Heijmans afgelopen zaterdag de openstelling van de derde rijstrook van de verbrede A12 tussen Ede en Grijsoord op 20 juni jongstleden. Heijmans startte de wegverbreding in februari 2015 en heeft dit werk volledig volgens planning afgerond. De officiële openstelling en ondertekening van het beschikbaarheidscertificaat door Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat en Mark van den Biggelaar, CFO Heijmans markeren de start van een onderhoudsperiode van 16 jaar aan de nieuwe 3-baans snelweg tussen Veenendaal en Grijsoord.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd stilgestaan bij de succesvolle samenwerking aan het project. Aansluitend werd er met geïnteresseerde omwonenden en direct betrokkenen van het project een fietstocht gehouden langs verschillende punten van het project, waarbij deelnemers uitleg kregen over de werkzaamheden en natuurmaatregelen die zijn genomen.

De A12 is een belangrijke oost-west verbinding in Nederland en is tussen Ede en Grijsoord verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken over een lengte van 11 kilometer om de doorstroming en veiligheid op de snelweg en bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Integrale aanpak

Heijmans heeft het project integraal aangepakt, wat betekent dat ze verantwoordelijk was voor ontwerp, bouw, financiering en instandhouding tijdens de realisatie. Gedurende de werkzaamheden is nadrukkelijk werk gemaakt van hinderbeperking voor omwonenden en weg- en spoorgebruikers. Hiervoor werd onder andere slim gebruikgemaakt van geplande weekendwerkzaamheden aan het spoor. De A12 is slechts twee weekenden afgesloten geweest. In deze weekenden werd ondermeer het brugdek van het viaduct in de N224 verwijderd en de onderdoorgang A12 ingeschoven. Ook werden toen de definitieve asfaltlaag en definitieve belijning aangebracht.

Ecologische inpassing

Vanwege de bijzondere ligging, dwars door natuurgebied de Veluwe, is tijdens het project extra aandacht besteed aan ecologische inpassing van de snelweg in de omgeving. Zo zijn in samenwerking met verschillende natuurorganisaties onder andere twee boommarterbruggen gebouwd, faunapassages aangelegd en heidecorridors gemaakt tussen bestaande natuurgebieden.

Tot medio 2032 is Heijmans verantwoordelijk voor het beheer, monitoring en onderhoud van de weg en de natuurmaatregelen.