Verbetering Waddenzeedijk in Friesland van start

25 april 2016

Heijmans is officieel begonnen met het verbeteren van de Waddenzeedijk in Friesland. Het werk is nodig omdat de dijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Vanochtend werd het startsein verricht in Zwarte Haan.

Voor de werkzaamheden maakt Heijmans onder meer gebruik van het innovatieve materiaal Elastocoast. Het materiaal is twee keer zo sterk als asfalt en wordt ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde productie-installatie. Doordat Elastocoast een hoog percentage holle ruimtes bevat, wordt energie van golven die tegen de dijk slaan geabsorbeerd en zogenoemde golfoploop op het talud geremd. Ook vormt het materiaal een prima ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000-gebied Waddenzee.

image2.JPG

Samen met het Wetterskip, Rijkswaterstaat en wethouders is de verbetering van de Waddenzeedijk gestart.

De toepassing van Elastocoast past binnen Heijmans streven om bij projecten meerwaarde te creëren voor de natuur; ook wel aangeduid als natuurinclusief bouwen. Naast toepassing van Elastocoast (over een lengte van 13 kilometer) is Heijmans ook verantwoordelijk voor het aanbrengen en plaatsen van onder andere tijdelijk afrasteringen, drainage, steenbestortingen, waterbouwasfalt en slijtlagen. Na afronding van het project in oktober is de Waddenzeedijk weer 50 jaar duurzaam beschermd tegen erosie en hoogwater. De opdracht maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Waddenzeedijk Friese kust, waarmee Wetterskip Fryslân zorgt dat de Waddenzeedijk voldoet aan wettelijk gestelde veiligheidsnormen.

Waddenzeedijk
Waddenzeedijk
Waddenzeedijk Kijk op de dijk

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.