Variabel onderhoud wegennet regio West Nederland

26 november 2013

Heijmans gaat in opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid variabel onderhoud verzorgen voor het wegennet, viaducten, bruggen en tunnels in perceel 1. De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties in West-Nederland op de N3, N59, N915, A4, A15, en een 2-tal kunstwerken over de Oude Maas. Het onderhoudscontract maakt onderdeel uit van het IVOD programma - Integraal Variabel Onderhoud Droog – waarmee Rijkswaterstaat innovatieve onderhoudsoplossingen wil stimuleren. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar, de contractwaarde voor Heijmans bedraagt bijna € 18 miljoen.

Het contract omvat alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden gericht op het herstellen van schade aan (onderdelen van) de in totaal circa 100 viaducten, bruggen en tunnels, herstel van inspectiewagens, herstel en vervanging van asfalt, vervanging van voegovergangen door duurzame en geluidsarme varianten evenals het uitvoeren van betonreparaties. Ook het repareren van vorstschades aan asfalt is onderdeel van het contract.

Het meest in het oogspringende kunstwerk binnen het contract is het rijksmonument De Brug over de Noord, gelegen bij de N915 ter hoogte van Alblasserdam en gebouwd in 1939. De brug is de oeververbinding tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Sinds in 1992 de tunnel in de A15 in gebruik genomen is, geldt de brug als omleidingsroute voor gevaarlijke stoffen. De brug bestaat uit een boogbrug, een rolbasculebrug en een aanbrug. De brug is van belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische, industriële waarde, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden.

Design & Construct
Rijkswaterstaat heeft voor de onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet in de regio West-Nederland Zuid het variabel onderhoudsprogramma IVOD 2013-2014 geïnitieerd (Integraal Variabel Onderhoud Droog). Met dit programma wil Rijkswaterstaat de markt te stimuleren om te komen tot duurzame innovatieve oplossingen voor de variabele onderhoudswerkzaamheden in deze regio. Projecten die deel uitmaken van dit programma worden in de vorm van een Design & Construct opdracht op basis van EMVI criteria aanbesteed, waarbij de opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering. Bijzondere aandacht gaat uit naar verlaging van de CO2-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering en toepassing van bewezen oplossingen voor zowel product als werkwijze.

De winnende inschrijving is tot stand gekomen door een integrale benadering van de klantvraag en heeft geresulteerd in een geïntegreerde aanpak van Heijmans, met inbreng van meerdere disciplines binnen Heijmans Wegen en Heijmans Civiel.